Управљање перформансама добављача

НИС а.д. Нови Сад перформансе добављача посматра као могућност за развој сарадње и позитиван раст пословних односа са садашњим и будућим добављачима. Оценом перформанси добављача квантификује се остварење кључних показатеља ефикасности (KPI – Key performance indicator), који су основ за праћење и унапређење сарадње са пословним партнерима.

Од наших добављача очекујемо да у потпуности извршавају све уговорене обавезе у уговореном року.

Перформансе добављача се прате континуирано по сваком уговору. Оцењивање перформанси се врши једном годишње и добављачи добијају повратну информацију о добијеној оцени. Идентификују се проблематичне ситуације и заједно са добављачем се ради на отклањању недостатака у реализацији уговорених обавеза. Идентификацијом проблема извлачимо поуке како се сличне ситуације не би понављале.

За оцењивање перформанси су утврђени следећи KPIs и одговарајући пондери:

Квалитет

40%

Постојање нерегулисаних рекламација на квалитет испорученог материјала / квалитет извршених услуга/радова

Рокови

30%

Благовременост извршења обавеза у вези са испоруком материјала/ са уговореном услугом/радовима

Отказ

30%

Отказивање извршења испоруке материјала/ услуге/радова

Набавка

 •  

  О Набавци за добављаче

  Како НИС а.д Нови Сад види набавку

 •  

  HSE упитник

 •  

  Отворени тендери

  Погледајте наше актуелне набавке

 •  

  Квалификације

  Квалификујте се за учешће у набавним процедурама

 •  

  Продаја и закуп имовине

  Продаја имовине у НИС а.д. Нови Сад

 •  

  Често постављана питања

  Одговори на најчешћа питања о набавкама