У Привредној комори Србије одржано предавање „Значај циркуларне економије за привреду Републике Србије“

ННКС је у сарадњи са Привредном комором Србије и НИС, у петак 26. маја организовао предавање о циркуларној економији.

Предавање је одржао др. Јанез Поточник, комесар ЕУ за животну средину од 2010. до 2014.

Циркуларна економија је супротност линеарном моделу привреде који подразумева неконтролисану експлоатацију природних ресурса и проток материјала од фабрике преко корисника до депоније. Она мења пословне моделе, навике и начин размишљања, како произвођача тако и потрошача, јер се новим еколошким дизајном производа продужава његов животни век кроз оправку, преправку и рециклажу. Сви процеси се одвијају уз употребу обновљивих извора енергије. Поточник је рекао да рециклажа и третирање отпада представљају први велики корак у промени начина размишљања привредника и целокупне културне оријентације друштва. Линеарна економија добила је свој супарнички концепт у којем се, уместо кретања материје и енергије у једном смеру заступа кружно кретање енергије и материје. На предавању је г. Поточник истакао да прелазак на циркуларну економију подразумева транзицију ка новом економском моделу који интегрише све стубове на којима почива одрживи развој, те да је улога државе у овом процесу од изузетне важности.

С обзиром на то да је оријентација Нафтне индустрије Србије управо ка одрживом развоју и повећању удела обновљивих извора енергије у укупном производном миксу, наша компанија је подржала ово предавање и пружила могућност својим запосленима да му присуствују.

Контакт:

Прес служба
(011) 205 8037
press@nis.eu
Милентија Поповића 1
11000 Београд

О НИС-у

НИС је једна од највећих вертикално интегрисаних енергетских компанија у југоисточној Европи. Основне делатности су истраживање, производња и прерада нафте и гаса, промет нафтних деривата, као и реализација пројеката у области петрохемије и енергетике. Више на страни http://www.nis.eu/o-nama

Подели

Контакт

Прес служба

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Милентија Поповића 1

11000 Београд