Компанијски интранет: ефикаснији пословни процеси

Компанија је у процес израде јединственог Портала кренула 2009. године, а даље усвајање комуникационе стратегије драстично је утицало  на развој Портала и унапређење интерних комуникација. Један од кључних мотива било је управљање бизнис процесима, документацијом, међусекторским усаглашавањима, али и обезбедити двосмерну комуникацију са запосленима и њихов каријерни развој.

Један од кључних мотива било је управљање бизнис процесима, документацијом, међусекторским усаглашавањима, али и обезбедити двосмерну комуникацију са запосленима и њихов каријерни развој.

Поред наведеног, требало је обезбедити приступ интранету свим запосленима без разлике, као и без обзира на географску локацију или број људи „на мрежи“. Када се узме у обзир НИС-ова структура запослених, тачније велики број радника на терену, долази се до јасније слике о величини изазова. НИС је свакако ту прилику желео да искористи и зато је поред персоналних рачунара увео Пи-Си киоске, тј. услужне рачунаре постављене на одређим локацијама у компанији и на терену како би сви НИС-ови запослени могли да приступе интранету у сваком тренутку. Будући да је то један од фокуса НИС-а у наредном периоду, компанија је већ започела и рад на приступу најзначајнијим интерним порталима путем мобилних уређаја, чиме је додатно олакшано функционисање сервиса.

Овај развијени систем данас обједињује више од 12.000 корисника и омогућава брзу комуникацију запослених у Србији, Румунији, Бугарској и Босни и Херцеговини. Битно је нагласити и то да је НИС пустио у рад и портале на локалним језицима у земљама у окружењу у којима компанија послује, креирајући сервис на нешто другачији начин, тако да су и остале локалне специфичности прилагођене интранету у тим земљама како би се запослени још лакше снашли.

Сви портали и пословне апликације могу се објединити у неколико ширих група, међу којима су најважније управљање процесима (документима, поступцима и процедурама, издвојени посебни портали организационих делова и сл), дијалог запослених (питања руководству, програм „Ја имам идеју”, форум), развој запослених (онлајн тренинзи, видео приручници и е-библиотека) и информисање (вести, обавештења, репортаже, интервјуи и др.).

Сви поменути подаци снажно мотивишу запослене у интерним комуникацијама у компанији да даље унапређују интранет систем који је попут живог организма, спреман на развој и усавршавање, али и прилагођавање новим ситуацијама. Иако НИС-ови запослени данас имају могућност да лакше приступе великом броју портала и значајно унапреде пословне процесе у оквиру својих тимова, компанија планира да уведе још корисних функција и групише постојеће ради даљег напретка у ефикасности великог система као што је НИС.

У овој секцији:

 •  

  НИС у бројкама

  Параметри који доказују наш успех

 •  

  Организација

  Пословна структура НИС-а

 •  

  Управљање

  Упознајте чланове нашег руководећег тима

 •  

  Мисија, визија, вредности

  Непромењива начела која нас мењају на боље

 •  

  Кодекс пословне етике

  Документ који уређује етичке норме НИС-а

 •  

  Историја

  Сазнајте како је све почело

 •  

  Музеј НИС-а

  Чувамо нашу богату прошлост и традицију

 •  

  Награде и признања

 •  

  Одлуке и правилници