Енергетика

Примарни задатак Блока „Енергетика“ је изградња и одржавање капацитета за генерацију и дистрибуцију електричне и топлотне енергије из традиционалних и обновљивих извора.

energetika (2)

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/12/nis_onama_mala_kogeneracija.jpg

Мала когенерација

У оквиру програма ефикасног коришћења гасних ресурса компаније, НИС реализује пројекат опремања налазишта когенерационим капацитетима.

Принцип рада когенерационог модула заснован је на конверзији раствореног гаса у топлотну и електричну енергију. Тако добијена топлотна енергија користи се за потребе инфраструктуре бушотина, док се електрична енергија испоручује екстерним потрошачима.

Коришћење когенерационог модула омогућиће смањење коришћења горива за генерацију топлотне и електро енергије за 20-40% у поређењу с просечним показатељима.

НИС је од 2013. године пустио у рад 13 малих електрана, односно когенерационих модула на територији Србије, а улагања у овај сегмент бизниса прешла су 15 милиона евра. Производња електричне енергије достигла је снагу  од 11,6 МW, што је довољно за снадбевање струјом у просеку 10.000 домаћинстава. Осим електричне енергије, НИС на мини електранама производи и топлотну енергију за потребе својих постројења у висини од 2 МW.

Реализација овог пројекта омогућиће и смањење еколошких ризика – смањиће се обим продуката сагоревања раствореног гаса који доспевају у атмосферу након његовог спаљивања на бакљи. НИС у свом раду доследно примењује најнапреднија техничка и технолошка решења, која омогућавају компанији да ради с максималним ефектом и минималним еколошким и другим ризицима.

Развој когенерационог програма омогућиће не само излазак НИС на тржиште електричне енергије Србије и региона, већ ће обезбедити и диверсификацију и виши ниво стабилности испорука електричне енергије како за индустријске објекте компаније, тако и за «трећа» лица.

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/12/nis_onama_trgovina_energijom.jpg

Трговина електричном енергијом

Електрична енергија која се производи у когенеративним постројењима НИС-а, продаје се на тржишту. Прву количину струје НИС је продао у четвртом кварталу прошле године. Тиме је, уз Електропривреду Србије (ЕПС), Компанија постала једини произвођач у Србији, који електричну енергију испоручује на слободном тржишту.

Дирекција за трговину електричном енергијом, која послује у оквиру Блока „Енергетика“, планира за текућу годину значајан раст обима трговине електричном енергијом, не само из сопствене производње, већ и активним наступом на отвореном тржишту електричне енергије.

Сходно свом стратешком циљу, да постане регионални енергетски лидер, НИС планира даљи развој трговине електричном енергијом и у свим земљама окружења. У току су процеси лиценцирања за обављање ове делатности у зависним друштвима ван Србије, чиме ће се омогућити приступ новим тржиштима и проширити НИС-ова мрежа партнера.

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/12/nis_onama_vetroenergetika.jpg

Ветроенергетика

На територији општине Пландиште НИС планира изградњу првог ветропарка у Србији.

Током реализације пројекта на територији општине «Пландиште» биће изграђена 34 ветрогенерациона уређаја, чији ће укупни капацитет бити 102 мегавата. Капитална улагања у реализацију пројекта износиће око 160 милиона евра. Ово је први електро-енергетски објекат који ће бити изграђен у Србији, након 25 година.

Ветроелектрана «Пландиште» биће први ветропарк у Србији, чија ће експлоатација обезбедити производњу од најмање 212 GW/часова електричне енергије годишње што ће бити довољно да се обезбеде годишње потребе 42.000 домаћинстава.

Изградња ветроелектране «Пландиште» омогућиће Србији да се приближи испуњењу захтева ЕУ за развој «зелене» енергетике. Такође, диверсификоваће процес производње и испоруке електричне енергије и смањити техногено оптерећење на животну средину. Развој алтернативне енергетике у целини и саме ветроенергетике у Србији у потпуности одговара не само захтевима ЕУ, већ и регионалним тенденцијама у тој области, као и одредбама Националног плана развоја алтернативне енергетике, који је усвојила влада Србије.

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/12/nis_onama_teto_pancevo.jpg

ТЕ-ТО Панчево

Програм повећања енергетске ефикасности у компанији подразумева примену најбољих светских пракси у области оптимизације трошкова електричне енергије. Основни потрошачи енергената у оквиру НИС-а су његове рафинерије, због чега ће објекти компанијског Блока „Прерада” бити основно место за повећање енергетске ефикасности.

У складу са тим, у сарадњи са „Гаспром Енергохолдингом“ планира се изградња Термоелектране – топлане (ТЕ-ТО) „Панчево“ у склопу Рафинерије нафте Панчево, а за потребе НИС-а и града Панчева у области топлотне енергије, док би се вишак електричне енергије продавао на тржишту. Новоизграђена електрана капацитета 140 MW би требало да обезбеди поуздано снабдевање Рафинерије топлотном енергијом уз прихватљиву цену и уз најмање могуће негативне утицаје на животну средину. Процењена вредност ове инвестиције износи 140 милиона евра.

Стварање ТЕ на бази технологије парно-гасног циклуса јесте економски и еколошки најефикасније решење. Ова технологија обезбеђује висок коефицијент корисног дејства и, следствено, ниску потрошњу горива. Гориво за ТЕ биће природни гас – еколошки најчистији енергетски ресурс.

У овој секцији:

 •  

  Истраживање и производња

  Eксплоатацијa нафте и гаса и производњa геотермалне енергије

 •  

  Сервиси

  Сервисне услуге у области истраживања и производње

 •  

  Промет

  Велепродаја, малопродаја и извоз нафте, гаса и нафтних деривата

 •  

  Прерада

  Oд бензина и дизел горива до машинских уља и сировина за петрохемијску индустрију

 •  

  Енергетика

  Производња енергије и коришћењe обновљивих извора енергије

 •  

  Пратеће делатности

  Непрофилне активе, угоститељске услуге и производња пијаће воде

 •  

  Научно-технолошки Центар

  Подршка у свим фазама истраживања и производње

 •  

  Структура пословања

  Погледајте инфографику о нашим делатностима