ТЕ-ТО Панчево
01

О Пројекту


Електрана ће годишње произвести око 1400 GWh електричне енергије


Пројектом се предвиђа изградња електростанице за когенерацију на бази технологије парно-гасног циклуса са  истовременом производњом електричне и топлотне енергије у облику технолошке паре. Предметна технологија је тренутно најбоља са аспекта енергетске ефикасности и екологије,  представља економски најоправданије техничко решење коришћења природног гаса као горива и уједно обезбеђује висок ниво искоришћења енергије горива, што означава ниску потрошњу горива на јединицу корисне енергије.

Основна намена ТЕ-ТО је задовољавање растућих потреба рафинерије Панчево за електричном енергијом и технолошком паром. Осим тога, ТЕ-ТО ће допринети повећању стабилности снабдевања електричном енергијом, захваљујући усмеравању до 65% произведене електричне енергије у енергетски систем Србије.

Термоелектрану ће чинити:

01

Главни објекат у коме ће бити смештене гасне турбине, парни котлови-утилизатори и парне турбине, као и сва друга помоћна постројења.

02

Помоћни објекти, као што су систем за хлађење са расхладним торњевима и пумпном станицом, компресорска станица за производњу природног гаса потребног притиска, трансформаторске јединице и високонапонско постројење за дистрибуцију електричне енергије и гаса, постројења средњег и ниског напона, управна зграда, контролна сала за управљање радом опреме, хемијска лабораторија за вршење експрес анализа и др. објекти.

Александар Варнавски

генерални директор ТЕ-ТО Панчево

ТЕ-ТО Панчево је капитални пројекат од великог значаја не само за компаније 'Гаспроменергохолдинг' и НИС, већ и за Град Панчево и целу земљу, јер ће омогућити сигурније снабдевање електричном енергијом. Изградња термоелектране-топлане у Панчеву је највећи енергетски пројекат у Србији у последње две деценије. Посебно смо поносни на то што ТЕ-ТО представља одличан пример успешног партнерства једне српске и једне руске компаније и још једна je потврда одличне сарадње наших двеју земаља, Србије и Русије.

02

О оснивачима

”ГАСПРОМ ЕНЕРГОХОЛДИНГ” д.о.о.

„Гаспром енергохолдинг“ д.о.о. је вертикално интегрисана холдинг компанија (100-процентна кћерка-фирма ОАД „Гаспром“), која управља производним компанијама Групе „Гаспром“ у области електроенергетике (контролни пакети акција ОАД „Мосенерго“, ОАД „ТГК-1“, ОАД „ОГК-2“ и ОАД „МОЕК“) по јединственим корпоративним стандардима. Производне компаније Групе поседују и управљају преко 80 електроцентрала укупног предвиђеног електричног капацитета од око 38 GWt (топлотног – преко 70 хиљада Gcal/h). Између осталог објекти Групе обезбеђују снабдевање електро и топлотном енергијом Москве, Санкт Петербурга, као и низа других економски развијених региона Русије.

Сазнајте више

НИС а.д. Нови Сад

НИС а.д. Нови Сад је једна од највећих вертикално интегрисаних енергетских компанија у југоисточној Европи. Основне делатности су истраживање, производња и прерада нафте и гаса, промет нафтних деривата, као и реализација пројеката у области петрохемије и енергетике. Седиште НИС Групе је у Новом Саду, а њени основни производни капацитети налазе се широм Републике Србије, која захваљујући свом географском положају представља центар трговине и инвестиција на Балкану. У Србији поседује прерађивачки комплекс са два погона у Панчеву и Новом Саду, затим погон за производњу ТНГ-а, као и мрежу бензинских станица у Србији и у земљама у региону. У складу са својом стратегијом да постане лидер у окружењу, НИС је пословање проширио и тржиште региона: Босну и Херцеговину, Мађарску, Румунију и Бугарску.

Сазнајте више

НИС а.д.
Нови Сад

03

Историја

2015

Потписан споразум о формирању компаније „Serbskaya Generaciya LLC Novi Sad“ која ће реализовати пројекат изградње ТЕ-ТО Панчево

2017

Потписан уговор о изградњи ТЕ-ТО између компанија ”ТЕ-ТО Панчево” и кинеске компаније "Shanghai Electric Group"

2019

Почетак радова на изградњи ТЕ-ТО Панчево

2020

Планиран завршетак изградње и пуштање у експлоатацију прве фазе ТЕ-ТО Панчево

04

Руководство

Александар Варнавски

Александар Варнавски

Руководилац пројекта

ТЕ-ТО
Одговорно лице за комерцијална и техничка питања

Сергеј Пјанов

Сергеј Пјанов

Руководилац градилишта

ТЕ-ТО
Одговорно лице за питања изградње на градилишту

Ненад В. Павловић

Ненад В. Павловић

Технички руководилац пројекта

ТЕ-ТО
Одговорно лице за техничка питања

Бошко Мирков

Бошко Мирков

Комерцијални руководилац пројекта

ТЕ-ТО
Одговорно лице за комерцијална питања

05

HSE

ТЕ-ТО Панчево

Посвећени смо управљању одговорном према животној средини и друштвеној заједници, у складу са националним и међународним законским прописима и међународно признатим стандардима у областима здравља & безбедности, сигурности и утицаја на животну средину и друштвену заједницу.

Водимо се следећим принципима:

Спречити загађење и заштити животну средину сводећи на минимум негативне утицаје током животног циклуса пројекта;

Управљати изградњом и пословањем на одговоран и одржив начин;

Обезбедити безбедно и здраво радно место за запослене, извођаче и друга лица ради спречавања повреда или лошег здравља, укључујући дефинисање улога и одговорности у погледу ХСЕ, мера за спречавање повреда и лошег здравља или свођење ризика на минимум, информисање, подучавање и обучавање, те истраживање свих незгода;

Контакт

ТЕ-ТО Панчево д.о.о Панчево Милоша Обреновића 8 26000 Панчево, Србија