ТЕ-ТО Панчево
01

О Пројекту


Електрана ће годишње произвести око 1400 GWh електричне енергије што је довољно за снабдевање 230.000 домаћинстава за целу годину


Пројектом се предвиђа изградња електростанице за когенерацију на бази технологије парно-гасног циклуса са  истовременом производњом електричне и топлотне енергије у облику технолошке паре. Предметна технологија је тренутно најбоља са аспекта енергетске ефикасности и екологије,  представља економски најоправданије техничко решење коришћења природног гаса као горива и уједно обезбеђује висок ниво искоришћења енергије горива, што означава ниску потрошњу горива на јединицу корисне енергије.

Основна намена ТЕ-ТО је задовољавање растућих потреба рафинерије Панчево за електричном енергијом и технолошком паром. Осим тога, ТЕ-ТО ће допринети повећању стабилности снабдевања електричном енергијом, захваљујући усмеравању до 65% произведене електричне енергије у енергетски систем Србије.

Термоелектрану ће чинити:

01

Главни објекат у коме ће бити смештене гасне турбине, парни котлови-утилизатори и парне турбине, као и сва друга помоћна постројења.

02

Помоћни објекти, као што су систем за хлађење са расхладним торњевима и пумпном станицом, компресорска станица за производњу природног гаса потребног притиска, трансформаторске јединице и високонапонско постројење за дистрибуцију електричне енергије и гаса, постројења средњег и ниског напона, управна зграда, контролна сала за управљање радом опреме, хемијска лабораторија за вршење експрес анализа и др. објекти.

Александар Барнавски

генерални директор ТЕ-ТО Панчево

ТЕ-ТО Панчево је капитални пројекат од великог значаја не само за компаније 'Гаспроменергохолдинг' и НИС, већ и за Град Панчево и целу земљу, јер ће омогућити сигурније снабдевање електричном енергијом. Изградња термоелектране-топлане у Панчеву је највећи енергетски пројекат у Србији у последње две деценије. Посебно смо поносни на то што ТЕ-ТО представља одличан пример успешног партнерства једне српске и једне руске компаније и још једна je потврда одличне сарадње наших двеју земаља, Србије и Русије.

02

О оснивачима

”ГАСПРОМ ЕНЕРГОХОЛДИНГ” д.о.о.

„Гаспром енергохолдинг“ д.о.о. је вертикално интегрисана холдинг компанија (100-процентна кћерка-фирма ОАД „Гаспром“), која управља производним компанијама Групе „Гаспром“ у области електроенергетике (контролни пакети акција ОАД „Мосенерго“, ОАД „ТГК-1“, ОАД „ОГК-2“ и ОАД „МОЕК“) по јединственим корпоративним стандардима. Производне компаније Групе поседују и управљају преко 80 електроцентрала укупног предвиђеног електричног капацитета од око 38 GWt (топлотног – преко 70 хиљада Gcal/h). Између осталог објекти Групе обезбеђују снабдевање електро и топлотном енергијом Москве, Санкт Петербурга, као и низа других економски развијених региона Русије.

Сазнајте више

НИС а.д. Нови Сад

НИС а.д. Нови Сад је једна од највећих вертикално интегрисаних енергетских компанија у југоисточној Европи. Основне делатности су истраживање, производња и прерада нафте и гаса, промет нафтних деривата, као и реализација пројеката у области петрохемије и енергетике. Седиште НИС Групе је у Новом Саду, а њени основни производни капацитети налазе се широм Републике Србије, која захваљујући свом географском положају представља центар трговине и инвестиција на Балкану. У Србији поседује прерађивачки комплекс са два погона у Панчеву и Новом Саду, затим погон за производњу ТНГ-а, као и мрежу бензинских станица у Србији и у земљама у региону. У складу са својом стратегијом да постане лидер у окружењу, НИС је пословање проширио и тржиште региона: Босну и Херцеговину, Мађарску, Румунију и Бугарску.

Сазнајте више

НИС а.д.
Нови Сад

03

Историја

2015

Потписан споразум о формирању компаније „Serbskaya Generaciya LLC Novi Sad“ која ће реализовати пројекат изградње ТЕ-ТО Панчево

2017

Потписан уговор о изградњи ТЕ-ТО између компанија ”ТЕ-ТО Панчево” и кинеске компаније "Shanghai Electric Group"

2018

Свечани почетак радова на изградњи ТЕ-ТО Панчево

2020

Планиран завршетак изградње и пуштање у експлоатацију прве фазе ТЕ-ТО Панчево

04

Руководство

Александар Варнавски

Александар Варнавски

Руководилац пројекта

ТЕ-ТО
Одговорно лице за комерцијална и техничка питања

Сергеј Пјанов

Сергеј Пјанов

Руководилац градилишта

ТЕ-ТО
Одговорно лице за питања изградње на градилишту

Ненад В. Павловић

Ненад В. Павловић

Технички руководилац пројекта

ТЕ-ТО
Одговорно лице за техничка питања

Бошко Мирков

Бошко Мирков

Комерцијални руководилац пројекта

ТЕ-ТО
Одговорно лице за комерцијална питања

05

HSE

ТЕ-ТО Панчево

Посвећени смо управљању одговорном према животној средини и друштвеној заједници, у складу са националним и међународним законским прописима и међународно признатим стандардима у областима здравља & безбедности, сигурности и утицаја на животну средину и друштвену заједницу.

Водимо се следећим принципима:

Спречити загађење и заштити животну средину сводећи на минимум негативне утицаје током животног циклуса пројекта;

Управљати изградњом и пословањем на одговоран и одржив начин;

Обезбедити безбедно и здраво радно место за запослене, извођаче и друга лица ради спречавања повреда или лошег здравља, укључујући дефинисање улога и одговорности у погледу ХСЕ, мера за спречавање повреда и лошег здравља или свођење ризика на минимум, информисање, подучавање и обучавање, те истраживање свих незгода;

Контакт

ТЕ-ТО Панчево д.о.о Панчево Милоша Обреновића 8 26000 Панчево, Србија