Истраживање и производња

НИС је једина компанија у Србији која се бави истраживањем и производњом нафте и гаса. Активности НИС-а у овом сегменту обухватају још и оперативну подршку производњи, управљање резервама нафте и гаса, управљање разрадом лежишта нафте и гаса, велике пројекте у области истраживања и производње.

Већина НИС-ових нафтних налазишта налази се у Србији, док компанија истражне радове изводи и у Румунији и Босни и Херцеговини. Најстарија инострана концесија НИС-а је у Анголи, где је експлоатација нафте започета још 1985. године.

У оквиру Истраживања и производње послује и погон за припрему природног гаса, производњу ТНГ-а и газолина и уклањање CO2 у Елемиру, чији је пројектовани капацитет 65.000 тона ТНГ-а и газолина годишње. У Елемиру је смештено и Аминско постројење за пречишћавање природног гаса у ком се примењује HiPACT технологија (High Pressure Acidgas Capture Technology). Постројење у Елемиру je прво HiPACT постројење у Европи, а начин прераде гаса је такав да у потпуности спречава доспевање угљен диоксида у атмосферу.

НИС је у свим сегментима пословања опредељен за стални технолошки развој и увођење иновација у пословању па је модернизација један од приоритета у сегменту истраживања и производње. У области истраживања и производње научно-технолошку подршку обезбеђује зависно друштво НТЦ НИС-Нафтагас д.о.о. Нови Сад.

У овој секцији:

 •  

  Истраживање и производња

  Eксплоатацијa нафте и гаса и производњa геотермалне енергије

 •  

  Сервиси

  Сервисне услуге у области истраживања и производње

 •  

  Промет

  Велепродаја, малопродаја и извоз нафте, гаса и нафтних деривата

 •  

  Прерада

  Oд бензина и дизел горива до машинских уља и сировина за петрохемијску индустрију

 •  

  Енергетика

  Производња енергије и коришћењe обновљивих извора енергије

 •  

  Научно-технолошки Центар

  Подршка у свим фазама истраживања и производње