Истраживање и производња

НИС је једина компанија у Србији која се бави истраживањем и производњом нафте и гаса, као и производњом геотермалне енергије. Већина НИС-ових нафтних налазишта налази се на територији Србије, али је компанија искорачила и у регион, изводећи истражне радове у Босни и Херцеговини, Мађарској и Румунији.

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/12/nis_onama_geoloska_istrazivanja.jpg

Геолошка истраживања

Геолошка истраживања нафте и гаса у Србији изводе се више од 60 година и у том периоду избушено је више од 2.240 истражних и разрадних бушотина на нафту и гас и 75 хидротермалних бушотина. Откривено је 63 нафтних и гасних поља у оквиру којих je дефинисанo 271 лежиште.

Геолошка истраживања изводе се на територији Србије и у земљама региона, у складу са усвојеном Стратегијом геолошких истражних радова за период 2011–2020. године. Према овом документу, планирано је повећање производње нафте и гаса и раст резерви енергената.

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/12/nis_onama_proizvodnja.jpg

Производња

Производња обухвата процесе производње, сабирања, припреме и транспорта нафте, природног гаса и геотермалних вода, превентивно и интервентно одржавање система и пратеће инфраструктуре.

Годишња производња нафте и гаса износи 1.577 хиљ.усл.тона (показатељ за 2015. годину). Компанија наставља тренд повећања ресурсне базе у односу на раст производње нафте и гаса.

НИС експлоатише 666 нафтних бушотина. Најзначајнија нафтна поља: Велебит, Кикинда, Мокрин, Русанда, Елемир, Кикинда-варош, Турија Север. У бушотине је уграђена опрема светских произвођача. Код бушотина у дубинском пумпању примењује се део опреме развијен и произведен у нашој компанији. За праћење и контролу бушотина у раду примењују се савремене методе и опрема.

Природни гас се производи из 78 бушотина. Најзначајнија гасна поља: Међа, Мартонош, Итебеј, Торда плитко, Милошево.

Производни капацитети за прозводњу геотермалне воде на локацијама: Кањижа, Јунаковић, Бечеј, Мокрин, Палић, Меленци, Кикинда, Банатско Велико Село, Кула, Темерин.

Производња течног нафтног гаса (ТНГ) обавља се у Погону за припрему и транспорт нафте и гаса у Елемиру. Инсталисани капацитет постројења је 63.000 тона течног нафтног гаса и газолина годишње.

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/12/nis_onama_primena_novih_tehnologija.jpg

Примена нових технологија

Како би се повећала ефикасност у области истраживања и производње, а самим тим и порастао обим производње угљоводоника, у НИС-у се константно прате светски трендови и примењују нове технологије.

НИС је пре неколико година основао Научно-технолошки центар (НТЦ), оријентисан на технолошки развој производње, што представља предност над конкурентима.

Почетком 2014. године, НИС је завршио пројекат аутоматизације бушотина на већини производних бушотина. У питању је увођење аутоматског система управљања технолошким процесом (АСУТП), чиме се постиже ефикасно вођење процеса производње, повећање тачности мерења произведене нафте и гаса, смањење трошкова производње, повећање еколошке безбедности, и све то са једног места из Централног инжењерско-техничког центра (ЦИТЦ) у Блоку „Истраживање и производња“.

Нови систем рада омогућава управљање производњом из диспечерских центара у највећем обиму, сливање свих информација из производног процеса у јединствену базу, а самим тим и потпуно праћење процеса и анализу података из бушотине (производња, притисак, температура и др.), као и аутоматизовано мерење залиха и отпреме нафте на кључним објектима свих погона.

Једна од најновијих инвестиција је изградња Аминског постројења оквиру производног комплекса Погона за припрему и транспорт нафте и гаса у Елемиру. Рад Аминског постројења омогућиће да се смањи количина CO₂у гасу који НИС производи, до нивоа од три одсто, што одговара техничким захтевима за његово коришћење у домаћој гасно дистрибутивној мрежи Србије. Тако ће НИС добити могућност да повећа количине природног гаса који се испоручује на српско тржиште, а тиме и приход од те врсте пословања. CO₂који се издвоји током технолошког процеса, одлагаће се у унапред припремљене бушотине које припадају Компанији, што ће спречити његово доспевање у атмосферу.

У овој секцији:

 •  

  Истраживање и производња

  Eксплоатацијa нафте и гаса и производњa геотермалне енергије

 •  

  Сервиси

  Сервисне услуге у области истраживања и производње

 •  

  Промет

  Велепродаја, малопродаја и извоз нафте, гаса и нафтних деривата

 •  

  Прерада

  Oд бензина и дизел горива до машинских уља и сировина за петрохемијску индустрију

 •  

  Енергетика

  Производња енергије и коришћењe обновљивих извора енергије

 •  

  Пратеће делатности

  Непрофилне активе, угоститељске услуге и производња пијаће воде

 •  

  Научно-технолошки Центар

  Подршка у свим фазама истраживања и производње

 •  

  Структура пословања

  Погледајте инфографику о нашим делатностима