Научно-технолошки Центар

Научно-технолошки центар (НТЦ), са седиштем у Новом Саду, формиран је 2009. године спајањем више сродних организационих делова унутар компаније у циљу научно-технолошког праћења делатности компаније и обезбеђења иновација у оквиру подршке њеном пословању.

nis_onama_ntc

Главни адут Центра представља његова кадровска база у којој су шест доктора наука, више од 50 високопрофесионалних стручњака с мастер дипломом и више од стотину стручњака са бечелор дипломом.

Научно-технолошки центар, чија су предност квалификовани и искусни кадрови, задужен је за припрему геолошко-истраживачких радова и прорачуна резерви, обраде сеизмичких података, разраде базе података и апликативних софтвера, као и припрему пројеката за опремање бушотина. Такође, у оквиру НТЦ-а је централна лабораторија која омогућава да се путем анализа обезбеди програм геолошко истраживачких радова (анализе језгара, својства нафте и флуида).

Основна делатност

Научно-технолошка подршка у свим фазама upstream-а, од пројектовања и надзора геолошко-истраживачких радова до израде модела, мониторинга разраде и пројектовања изградње објеката инфраструктуре и уређења бушотина.

Основни правци рада

 • Пројектовање геолошко-истражних радова за нафту и гас (геофизика, бушење);
 • Надзор над геофизичким радовима (супервајзинг);
 • Обрада и комплексна геолошка интерпретација сеизмичких података;
 • Израда 3Д геолошких и хидродинамичких модела лежишта угљоводоника, прорачун резерви нафте и гаса;
 • Израда пројеката разраде налазишта угљоводоника;
 • Анализа и мониторинг разраде лежишта нафте и гаса;
 • Израда пројеката уређења бушотина, подземних складишта гаса, објеката инфраструктуре и заштите животне средине;
 • Ауторски надзор над изградњом зграда, постројења и објеката инфраструктуре;
 • Лабораторијске анализе стена, флуида, ваздуха и земље.
 • Анализа геолошко-геофизичке информације у тендерској документацији и припрема за учешће на тендерима.
 • Научно-истраживачки и развојни радови

У плану је да НТЦ постане регионална база, да задовољи потребе НИС-а, Гаспром њефта и његових ћерки компанија, али и да пружи екстерне услуге трећим лицима ван НИС-а.

У овој секцији:

 •  

  Истраживање и производња

  Eксплоатацијa нафте и гаса и производњa геотермалне енергије

 •  

  Сервиси

  Сервисне услуге у области истраживања и производње

 •  

  Промет

  Велепродаја, малопродаја и извоз нафте, гаса и нафтних деривата

 •  

  Прерада

  Oд бензина и дизел горива до машинских уља и сировина за петрохемијску индустрију

 •  

  Енергетика

  Производња енергије и коришћењe обновљивих извора енергије

 •  

  Научно-технолошки Центар

  Подршка у свим фазама истраживања и производње