Пратеће делатности

Пратеће делатности у НИС-у укључују продају непокретне имовине, угоститељске услуге, као и производњу и продају пијаће воде Јазак.

nis_onama_pratece_delatnosti

Непрофилне активе

У портфолију Дирекције за непрофилне активе налазе се гараже, локали, пословни простори, зграде, стоваришта и станови распрострањени на територији целе Србије.

У оквиру компаније послује Дирекција за непрофилне активе која се бави продајом непокретне имовине НИС а.д.

Припрема за отуђење је комплексан посао, усмерен ка решавању како имовинско-правних проблема, који се одвија у сарадњи са многим другим дирекцијама које послују у оквиру наше компаније, тако и проценама непокретности и потпуном припремом за продају.

Циљеви:

 • Управљање непотребним непрофилним непокретностима.
 • Утврђивање и издвајање из организационих делова Друштва непотребних непрофилних непокретности.
 • Отуђење непотребних непрофилних непокретности.
 • Отуђење акција и удела у непрофилним привредним друштвима.

У оквиру корпоративног сајта НИС а.д. могу се прегледати актуелни објекти који су намењени продаји.

Контакт Дирекције за непрофилне активе: 021 481 31 92, fop.aktiva@nis.eu

Фрушкогорска вода Јазак

На обронцима Националног парка ,,Фрушка Гора“, недалеко од манастира Јазак у Војводини, налази се природно извориште питке воде високог квалитета. Више од шест година, у оквиру НИС-а се одвија производња пијаће воде Јазак.

Фрушкогорска вода Јазак је вишеструки добитник награда на највећим сајмовима и носи знак квалитета „Здрава храна” и „Најбоље из Војводине”. То је вода оптималне минерализације и тврдоће, са широким спектром макро и микроелемената. Нарочито је погодна за срчане болеснике јер њен састав, однос минерала и соли и одсуство тешких метала, одговара саставу крвне плазме.

Погон за производњу воде за пиће „Јазак” стално усавршава технологију, кадрове и своје производе а редовну контролу квалитета воде, амбалаже, репроматеријала, и нивоа хигијене технолошке опреме и цевовода обављају физичко-хемијске и микробиолошке лабораторије.

nis_onama_icon_right_blue Више

О Зоне

Компанија О Зоне а.д. бави се хотелско-угоститељским пословима, услугама и туризмом и у стопроцентном је власништву НИС а.д. Основана је у октобру 2005. године под називом НИС Угоститељство и туризам, а у јануару 2007. године мења назив у О Зоне а.д. У њеном саставу налазе се сви туристичко-угоститељски објекти НИС-а.

Данас компанија поседује хотеле, одмаралишта и ресторане у Војводини, централној Србији и Црној Гори.

nis_onama_icon_right_blue Више

У овој секцији:

 •  

  Истраживање и производња

  Eксплоатацијa нафте и гаса и производњa геотермалне енергије

 •  

  Сервиси

  Сервисне услуге у области истраживања и производње

 •  

  Промет

  Велепродаја, малопродаја и извоз нафте, гаса и нафтних деривата

 •  

  Прерада

  Oд бензина и дизел горива до машинских уља и сировина за петрохемијску индустрију

 •  

  Енергетика

  Производња енергије и коришћењe обновљивих извора енергије

 •  

  Пратеће делатности

  Непрофилне активе, угоститељске услуге и производња пијаће воде

 •  

  Научно-технолошки Центар

  Подршка у свим фазама истраживања и производње

 •  

  Структура пословања

  Погледајте инфографику о нашим делатностима