Прерада

Захваљујући константним иновацијама и улагањима у нашу рафинеријску прераду обезбеђујемо Србији и региону висококвалитетна горива.

nis_onama_prerada

НИС управља Рафинеријом нафте у Панчеву чији је максимални пројектовани капацитет 4,8 милиона тона годишње. Рафинерија у Панчеву, производи: моторна горива Евро-5 стандарда, авио-гориво, течни нафтни гас, сировине за петрохемијску индустрију, уље за ложење, битумене и остале нафтне деривате. Стална модернизација прерађивачких капацитета НИС-а омогућила је домаћу производњу горива европског стандарда квалитета, а НИС групи обезбедила стратешки важну позицију лидера на регионалном тржишту нафтних деривата.

У Рафинерији нафте Панчево у току је изградња постројења за дубоку прераду са технологијом одложеног коксовања, кључног пројекта друге фазе модернизације Рафинерије. Почетак рада постројења планиран је за другу половину 2019. године. Након завршетка овог пројекта, Рафинерија у Панчеву ће производити веће количине најквалитетнијих деривата, пре свега дизела, а такође ће почети и производња нафтног кокса, производа који се сада увози у Србију.

У овој секцији:

 •  

  Истраживање и производња

  Eксплоатацијa нафте и гаса и производњa геотермалне енергије

 •  

  Сервиси

  Сервисне услуге у области истраживања и производње

 •  

  Промет

  Велепродаја, малопродаја и извоз нафте, гаса и нафтних деривата

 •  

  Прерада

  Oд бензина и дизел горива до машинских уља и сировина за петрохемијску индустрију

 •  

  Енергетика

  Производња енергије и коришћењe обновљивих извора енергије

 •  

  Научно-технолошки Центар

  Подршка у свим фазама истраживања и производње