Прерада

Захваљујући константним иновацијама и улагањима у нашу рафинеријску прераду обезбеђујемо Србији и региону висококвалитетна горива.

nis_onama_prerada

Кључни елемент програма модернизације је изградња комплекса за благи хидрокрекинг и хидродораду MHC/DHT у Рафинерији нафте Панчево, који представља процес секундарне прераде сирове нафте.

Прерађивачки комплекс НИС-а обухвата два производна погона у Панчеву и Новом Саду. У НИС-овим рафинеријама производи се широки спектар деривата нафте и деривата природног гаса, који одговарају међународним стандардима квалитета и произвођачким спецификацијама рафинерија: аутомобилско и авио гориво, течни нафтни гас (ТНГ), уља и мазива, уља за ложење, битумени, петрохемијски и остали производи.

Модернизујемо прераду и обезбеђујемо енергетску стабилност

Захваљујући константној  модернизацији прераде, НИС  производи горива европског квалитета, што омогућава Компанији да заузме стратешки важну позицију лидера на регионалном тржишту нафтних деривата, док Републици Србији обезбеђује енергетску стабилност.

Прва фаза модернизације Рафинерије Панчево подразумевала је како изградњу нових постројења, тако и реконструкцију већ постојећих. Кључни елемент програма модернизације била је изградња комплекса за благи хидрокрекинг и хидродораду MHC/DHT, који представља процес секундарне прераде сирове нафте. Захваљујући комплексу је постигнуто повећање дубине прераде нафте до 84 одсто, излаз белих деривата је повећан до 75 одсто, уз максимално могуће одстрањивање сумпора и осталих хемијских једињења која негативно утичу на квалитет готовог производа. Нови комплекс је свечано пуштен у рад у новембру 2012. године, након чега НИС је у потпуности прешао на производњу горива Евро-5 стандарда.

Hidrokreking MHCDHT mala

Тиме је испуњена обавеза коју је компанија Гаспром њефт, као стратешки партнер, преузела у складу с међудржавним уговором о стратешкој сарадњи у области енергетике који је потписан између Русије и Србије 2008. године. Према том уговору, у обнављање прерађивачких капацитета НИС-а уложено je више од 540 милиона евра.

У склопу прве фазе модернизације рафинерије, реализован је и низ других пројеката са еколошким ефектом, најзначајнији од којих су: изградња постројења за регенерацију сумпорне киселине, реконструкција пећи процесних постројења и котлова у циљу смањења емисије NOx, као и реконструкција комплекса каталитичког крекинга.

Досадашња улагања у реконструкцију складишног простора и модернизацију  ауто-пунилишта, железничког пунилишта и пристаништа у Рафинерији, директно су утицала на смањење емисије лакоиспарљивих угљоводоника у атмосферу, приликом манипулације дериватима. Реконструкција постројења каталитичког крекинга, као и коришћење природног гаса као енергента уместо мазута значајно су смањили емисију штетних материја.

Настављамо модернизацију и реализацију еколошких пројеката

Последње три инвестиције реализоване од почетка ове године у Панчеву, предстaвљају нови искорак у укупној модернизацији рафинеријске прераде НИС-а и имају огроман еколошки значај.

Највећи еколошки пројекат ове године у Рафинерији Панчево је затворен систем дренирања код процесне опреме. Суштина овог процеса је у томе да се нафтни деривати који се повремено дренирају у производном процесу прикупљају у посебне херметичне посуде и поново враћају у производни процес.

Током пролећа, у панчевачкој рафинерији успешно је завршен пројекат затвореног система узимања узорака. На 160 места у 24 технолошка објекта инсталирани су савремени панели у којима се више пута у току дана узимају узорци сировина и производа, чији се квалитет потом контролише у рафинеријској лабораторији. Ова инвестиција првенствено има еколошки значај, јер узорци који се узимају не долазе у додир са атмосфером, што је значајан допринос очувању животне средине.

Завршетком треће фазе модернизације аутопунилишта, инсталиран је еколошки најбезбеднији начин утовара деривата у аутоцистерне. Реч је о начину пуњења цистерни одоздо (bottom loading) који се сада примењује на две трећине свих утоварних места у цистерне у Рафинерији. Овом инвестицијом практично су елиминисана испарења загађујућих честица приликом пуњења цистерни на аутопунилишту у Панчеву. Ово није крај, јер се у оквиру започетих активности у последњој фази модернизације аутопунилишта, планира потпуна замена управљачког система, као и низ техничких унапређења, које ће још више побољшати техничку сигурност и еколошку безбедност.

Укупна вредност наведених инвестиција премашује девет милиона евра и  нова су карика у дугорочној еколошкој стратегији НИС-а.

Rafinerija mala

Током јесени НИС је успешно завршила додатну модернизацију два рафинеријска постројења у Панчеву и тиме обезбедила њихов поузданији рад и већи обим производње нафтних деривата. Једномесечни радови обављени су у највећем рафинеријском постројењу за производњу бензинских компоненти и гасова (FCC комплекс) и у Погону Алкилација, у којем се праве високооктанске компоненте за производњу квалитетног  бензина.

У ову фазу модернизације Рафинерије нафте Панчево, НИС је уложио више од три милиона евра.

Следећи корак је друга фаза модернизације прерађивачких капацитета, односно реализација Пројекта дубоке прераде, усмереног на даље унапређење и повећање ефикасности процеса прераде. Развојним плановима, који пре свега, значе модернизацију и примену нових чистијих технологија, НИС потврђује  статус друштвено одговoрне компаније.

У овој секцији:

 •  

  Истраживање и производња

  Eксплоатацијa нафте и гаса и производњa геотермалне енергије

 •  

  Сервиси

  Сервисне услуге у области истраживања и производње

 •  

  Промет

  Велепродаја, малопродаја и извоз нафте, гаса и нафтних деривата

 •  

  Прерада

  Oд бензина и дизел горива до машинских уља и сировина за петрохемијску индустрију

 •  

  Енергетика

  Производња енергије и коришћењe обновљивих извора енергије

 •  

  Пратеће делатности

  Непрофилне активе, угоститељске услуге и производња пијаће воде

 •  

  Научно-технолошки Центар

  Подршка у свим фазама истраживања и производње

 •  

  Структура пословања

  Погледајте инфографику о нашим делатностима