Дубока прерада

Пројекат „Дубока прерада са технологијом одложеног коксовања“ је капитална инвестиција друге фазе модернизације Рафинерије нафте у Панчеву.

nis_onama_prerada

Изградњом нових капацитета рафинеријска прерада НИС-а биће сврстана међу најмодерније у Источној Европи

Основне информације о пројекту

 • Пројекат „Дубока прерада са технологијом одложеног коксовања“ је капитална инвестиција друге фазе модернизације Рафинерије нафте у Панчеву. То је уједно и једна од највећих најављених инвестиција у Србији у наредних неколико година јер ће у пројекат бити уложено више од 300 милиона евра
 • Изградњом нових капацитета рафинеријска прерада НИС-а биће сврстана међу најмодерније у Источној Европи
 • Главни пројектант и компанија која управља изградњом на реализацији „Дубоке прераде“ je међународна компанија CB&I
 • Почетак комерцијалне производње комплекса „Дубоке прераде“ планиран је у трећем кварталу 2019. године
 • Изградњом пројекта повећава се дубина прераде на 99,2% са садашњих 86% што практично значи да престаје производња високосумпорног мазута, а повећава се производња висококвалитетног бензина и дизела, као и течног нафтног гаса
 • Ново постројење ће омогућити да се у асортиман производа Рафинерије нафте у Панчеву уврсти и кокс који је до сада увожен у Србију
 • Основни еколошки аспект овог пројекта је чињеница да престају услови за производњу мазута са високим садржајем сумпора, што значи да на српском тржишту неће бити горива које при сагоревању узрокује емисију значајних количина сумпорних једињења у атмосферу; такође, биће додатно смањена емисија прашкастих материја, а повећана енергетска ефикасност Рафинерије
 • Стратегија реализације пројекта предвиђа да се током извођења радова даје предност домаћим компанијама што ће позитивно утицати и на повећање ангажовања локалне радне снаге

Бизнис ефекти Дубоке прераде

Континуираном модернизацијом Рафинерије нафте у Панчеву, НИС је омогућио производњу горива европског квалитета у Србији, чиме доприноси енергетској стабилности државе. Реализацијом пројекта „Дубока прерада“ НИС наставља тренд сталног иновирања и побољшања својих постројења и процеса ради обезбеђења константне понуде висококвалитетних горива, као и увођења нових чистих технологија. Након изградње и почетка рада новог постројења у трећем кварталу 2019. године очекује се оптимално искоришћење капацитета рафинерије и повећање ефективности прераде нафте у НИС-у са садашњих 86 одсто на 99,2 одсто. Капацитет новог постројења је 2.000 тона на дан. Радом новог постројења биће омогућена повећана производња висококвалитетног бензина, дизела и течног нафтног гаса, као и почетак производње кокса који је до сада увожен. Такође, реализацијом пројекта „Дубока прерада“ биће обезбеђено да Србија испуни своје међународне обавезе о смањивању садржаја сумпора у одређеним течним горивима. Стратегија реализације пројекта предвиђа давање предности домаћим компанијама за извођење радова што ће позитивно утицати и на повећање ангажовања локалне радне снаге.

Еколошки бенефити пројекта

Основни еколошки аспект пројекта „Дубока прерада“ је чињеница да ће се окончати производња мазута са високим садржајем сумпора, што значи да на српском тржишту неће бити горива које при сагоревању узрокује емисију значајних количина сумпорних једињења у атмосферу. Тако ће се, захваљујући пројекту „Дубока прерада“, побољшати еколошка ситуација у целом региону. Осим тога, Србија ће испунити захтев Европске енергетске заједнице у смислу ограничавања коришћења горива која имају висок садржај сумпора. Што се тиче саме технологије производње кокса, користе се најсавременија технолошка решења и технологије којима ће се обезбедити брижљив однос према животној средини и минимална употреба енергетских ресурса. Изградњом новог постројења биће унапређена и енергетска ефикасност Рафинерије.

Свечани почетак радова на пројекту „Дубока прерада“ обележен је 23. октобра 2017. године у Рафинерији нафте Панчево. Више о том догађају овде.

О пројекту „Дубока прерада“ и модернизацији Рафинерије нафте Панчево можете сазнати и на инфографици.

У овој секцији:

 •  

  Истраживање и производња

  Eксплоатацијa нафте и гаса и производњa геотермалне енергије

 •  

  Сервиси

  Сервисне услуге у области истраживања и производње

 •  

  Промет

  Велепродаја, малопродаја и извоз нафте, гаса и нафтних деривата

 •  

  Прерада

  Oд бензина и дизел горива до машинских уља и сировина за петрохемијску индустрију

 •  

  Енергетика

  Производња енергије и коришћењe обновљивих извора енергије

 •  

  Научно-технолошки Центар

  Подршка у свим фазама истраживања и производње