Промет

Структура промета НИС-а обухвата извозне и домаће велепродајне испоруке сирове нафте, гаса и нафтних деривата, као и малопродају готових нафтних деривата, течног нафтног гаса и низа пратећих производа.

Gazprom 01

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/12/nis_onama_benzinske_stanice.jpg

Бензинске станице

НИС има највећу малопродајну мрежу бензинских станица у Србији и започео је ширење у овом сегменту у земље балканског региона (Босну и Херцеговину, Бугарску и Румунију).

У складу са укупном модернизацијом компанијске малопродајне мреже на територији Србије и њеном стратегијом ширења у региону, НИС наступа на тржишту са два малопродајна бренда: НИС Петрол и Gazprom.

Масовни бренд НИС Петрол нуди потрошачу поузданост, доступност, савремене стандарде услуга и гарантовани квалитет нафтних деривата. Бензинске станице НИС Петрол најзаступљеније су у Србији. Поред Србије, мрежа НИС Петрол ради и у Републици Српској.

Зарад веће ефикасности рада и повећања свог пословања на малопродајном тржишту у Србији и региону, НИС је крајем 2012. лансирао премијум бренд бензинских станица – Gazprom. На објектима бренда Gazprom, потрошачима се нуде горива европског стандарда, висококвалитетна уља и мазива и друга допунска роба, бежичан приступ Интернету и богати мени у ресторану који укључује и јела националне кухиње.

Данас, мрежа Gazprom у Србији броји 16 бензинских станица, у Румунији 18, у Бугарској 35, а у Босни и Херцеговини  ̶  27.

Све нове и реконструисане бензинске станице имају савремене мултиплекс аутомате и потрошачима нуде деривате европског квалитета. Објекти су отворени 24 часа дневно, поседују и продавнице са великим бројем артикала, опремљени су кафе-баровима или ресторанима са приступом интернету, пространим паркинзима, дечјим игралиштима, а постоје и приступи за инвалидна лица.

Све врсте горива пролазе строгу и редовну лабораторијску контролу и одговарају захтевима домаћих и међународних стандарда. Ефикасност рада мреже повећана је захваљујући увођењу најсавременијих технологија.

НИС уводи нове стандарде услуживања купаца, нове технологије у рад НИС Петрол станица, пажљиво прати квалитет горива на нашим бензинским пумпама и примењује флексибилну политику цена.

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/12/nis_onama_snabdevanje_brodova.jpg

Снабдевање бродова

НИС обезбеђује домаћим и страним бродарским компанијама сигурно снабдевање квалитетним горивом на међународном коридору 7 – реци Дунав.

Актуелни капацитети подразумевају четири савремено опремљене бункер станице, намењене снабдевању иностране и домаће флоте која ради у транзиту, позициониране на стратешки изузетно повољним локацијама на Дунаву – у Новом Саду, Великом Градишту и у Прахову. Савремена бункер станица у Смедереву намењена је искључиво снабдевању погонским горивом домаће флоте која саобраћа на пловним путевима Републике Србије.

Имајући у виду значајне потребе домаћих бродарских компанија, али и иностраних флота које су у транзиту, компанија промовише план развоја који подразумева ширење постојеће мреже.

nis_onama_icon_right_blue Више

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/12/nis_onama_snabdevanje_vazduhoplova.jpg

Снабдевање ваздухоплова

НИС је водећи снабдевач aвиo-кoмпaниjа млaзним гoривoм и aвиoнским бeнзинoм у Србији. Снaбдeвaњe вaздухoплoвa гoривoм нa двe мeђунaрoднe aвиo-лукe, у Бeoгрaду и Нишу, прeдстaвљa jeдaн кaнaл прoдaje, a други кaнaл je извoз авио-горива нa oкoлнa тржиштa, првeнствeнo нa тржиштe Румуниje и Maђaрскe.

Mлaзнo гoривo, намењено већини ваздухоплова – путничким и карго авионима, прoизвoди сe у дoвoљним кoличинaмa у пoстрojeњимa рaфинeриjскe прeрaдe НИС-a. Такође, у понуди НИС-а је и авио-бензин, који се обезбеђује увозом и користи се углавном за пољопривреду, школску и пословну авијацију.

nis_onama_icon_right_blue Више

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/12/nis_onama_logistika.jpg

Логистика

Компанија има мрежу складишта нафтних деривата у Србији и поседује савремен возни парк за превоз нафтних деривата. Укупан резервоарски капацитет НИС-а на складиштима и стовариштима износи 200.000 м³. Тренутно се изводе радови на реконструкцији и изградњи резервоара укупног капацитета од 100.000 м³.

Централна складишта деривата нафте НИС-а налазе се у Београду, Нишу, Прахову, Смедереву и Новом Саду, као и стоваришта у Јакову, Чачку и Шапцу. и Елемиру. Осим наведених складишта, НИС по основу закупа користи и складиште Пожега.

За складиштење ТНГ-а НИС располаже складишним простором 31.500 м³ на локацијама Београд, Чачак, Нови Сад, Ниш, Шабац, Зрењанин и Суботица.,

Складишта и стоваришта  се налазе на добром стратешком положају, и покривена су веома добром  инфраструктуром што омогућава несметано снабдевање тржишта на свим деловима територије Републике Србије, као и извоз деривата у регион окружења.

Пријем и отпрема нафтних деривата се врши свим видовима унутрашњег транспорта, друмом, железницом, реком, док се пријем и отпрема ТНГ-а врши друмом и железницом.

Поред складишних капацитета НИС у свом саставу има и пунионице боца у Београду, Чачку, Нишу, Новом Саду и Суботици, капацитета 17.500 тона на годишњем нивоу.

Сопствени возни парк НИС-а броји око 600 возила за превоз нафтних деривата, укључујући цистерне капацитета од 8 до 48 тона, железничке цистерне капацитета 62, 65, 75 и 77 тона, цистерне за авио-гориво, као и цистерне за превоз црних деривата.

У овој секцији:

 •  

  Истраживање и производња

  Eксплоатацијa нафте и гаса и производњa геотермалне енергије

 •  

  Сервиси

  Сервисне услуге у области истраживања и производње

 •  

  Промет

  Велепродаја, малопродаја и извоз нафте, гаса и нафтних деривата

 •  

  Прерада

  Oд бензина и дизел горива до машинских уља и сировина за петрохемијску индустрију

 •  

  Енергетика

  Производња енергије и коришћењe обновљивих извора енергије

 •  

  Пратеће делатности

  Непрофилне активе, угоститељске услуге и производња пијаће воде

 •  

  Научно-технолошки Центар

  Подршка у свим фазама истраживања и производње

 •  

  Структура пословања

  Погледајте инфографику о нашим делатностима