Промет

Промет обухвата спољну и унутрашњу трговину, малопродају нафтних деривата и допунског асортимана, као и велепродају нафтних деривата.

Gazprom 01

Као посебне пословне правце НИС развија снабдевање авио-горивом, снабдевање пловних објеката горивом, промет мазива и битумена. Све врсте горива пролазе строгу и редовну системску контролу квалитета и одговарају захтевима домаћих и међународних стандарда.

НИС у Србији поседује највећу малопродајну мрежу на тржишту, а бензинске станице НИС-а активне су и у Босни и Херцеговини, Бугарској и Румунији. НИС у Србији и региону управља мрежом од преко 400 малопродајних објеката, а на тржишту наступа са два бренда: NIS Petrol и премијум брендом бензинских станица – GAZPROM.

Бизнис мазива је једна од кључних области „non fuel“ бизниса НИС-а и од великог значаја за повећање препознатљивости бренда и лојалности потрошача. Бизнис мазива обухвата производњу, продају, развој и маркетинг мазива и техничких течности.

У овој секцији:

 •  

  Истраживање и производња

  Eксплоатацијa нафте и гаса и производњa геотермалне енергије

 •  

  Сервиси

  Сервисне услуге у области истраживања и производње

 •  

  Промет

  Велепродаја, малопродаја и извоз нафте, гаса и нафтних деривата

 •  

  Прерада

  Oд бензина и дизел горива до машинских уља и сировина за петрохемијску индустрију

 •  

  Енергетика

  Производња енергије и коришћењe обновљивих извора енергије

 •  

  Научно-технолошки Центар

  Подршка у свим фазама истраживања и производње