Сервиси

НИС поседује сопствене сервисне капацитете, који задовољавају потребе Групе и пружају услуге трећим лицима. Сервиси пружају услуге у области истраживања и производње нафте и гаса путем геофизичких испитивања, израде, опремања и ремонта бушотина, као и спровођења специјалних операција и мерења на бушотинама.

servisi1

Поред тога, пружају и услуге одржавања средстава за рад, изградњу и одржавање нафтно-гасних система и објеката. Поред превоза терета и ангажовања радних машина, Сервиси пружају и услугу превоза путника и изнајмљивања возила.

Захваљујући савременој опреми, континуираном улагању у модернизацију опреме и искусним кадровима, изводили су радове у многим земљама широм света (Египат, Туркменистан, Азербејџан и друге). Били су ангажовани и у Босни и Херцеговини, Румунији и Русији.

Циљ у овом сегменту пословања је јачање присуства у окружењу и на међународном тржишту, због чега је приоритет модернизација опреме, обезбеђивање што бољег квалитета пружених услуга, повећање техничко-технолошке ефикасности и раст упослености у НИС-у и другим компанијама.

У овој секцији:

 •  

  Истраживање и производња

  Eксплоатацијa нафте и гаса и производњa геотермалне енергије

 •  

  Сервиси

  Сервисне услуге у области истраживања и производње

 •  

  Промет

  Велепродаја, малопродаја и извоз нафте, гаса и нафтних деривата

 •  

  Прерада

  Oд бензина и дизел горива до машинских уља и сировина за петрохемијску индустрију

 •  

  Енергетика

  Производња енергије и коришћењe обновљивих извора енергије

 •  

  Научно-технолошки Центар

  Подршка у свим фазама истраживања и производње