Сервиси

Компанија НИС поседује сопствене сервисне капацитете, који у потпуности задовољавају потребе Компаније, и пружају услуге трећим лицима. НИС обавља сервисне делатности преко ћерки компанија „НАФТАГАС-Нафтни сервиси“, „НАФТАГАС-Технички сервиси“ и „НАФТАГАС-Транспорт“.

servisi1

Приоритет Сервиса је обезбеђење што вишег квалитета пружених услуга, повећање техничко–технолошке ефикасности и раст упослености у НИС-у и другим компанијама. Циљ је да Сервиси повећају своје присуство у окружењу и на међународном тржишту.

„НАФТАГАС-Нафтни сервиси“ обављају следеће сервисне услуге у области истраживања и производње нафте и гаса:

 • геофизичка испитивања – сеизмичкe, гравиметријскe, електромагнетнe и геоелектричнe методе испитивања;
 • израду, опремање и ремонт бушотина на нафту, гас и воду – израду нафтних, гасних и хидротермалних бушотина као и ремонт и опремање истих;
 • спровођење специјалних операција и мерења на бушотинама на нафту, гас и воду –електрокаротажна и хидродинамичка мерења, цементације, стимулације и тестирања;

„НАФТАГАС-Технички сервиси“ прате НИС у свим сегментима пословања, од истраживања нафте, гаса и геотермалне енергије, бушења, сервиса бушотина, прераде нафте и гаса до дистрибуције и продаје. Баве се одржавањем и ремонтом објеката и опреме, изградњом цевовода, инсталацијом технолошких система за нафту и гас, припремним грађевинским радовима за бушење и ремонт бушотина. Технички сервиси покривају подручја машинства, електротехнике, грађевинарства и сертификоване поступке испитивања и контролисања.

„НАФТАГАС-Транспорт“ располаже са великим бројем друмских транспортних средстава и скоро 5000 потенцијалних возача који свакодневно прелазе хиљаде километара у најразличитијим условима експлоатације.

Сервиси НИС-а поседују сву неопходну опрему, постројења и транспортна средства, који су неопходни за обављање наведених радова.

Примена нових технологија

У циљу технолошког унапређивања Блока „Сервиси“, НИС набавља нова ремонтна постројења, бушаћу и другу опрему.

Ново бушаће постројење „К-1“ стартовало је са радом у фебруару 2014. године на нафтном пољу „Турија Север“. Ово ново постројење, чија је вредност око седам милиона евра, прати савремене технолошке трендове. Постројење представља интегрисани дизајн механичког, електричног и дигиталног система и поседује напредну, доказану технологију сигурних операција израде канала бушотине, прикладног и одговарајућег транспорта и способности достизања највиших HSE стандарда. У току је набавка још једног бушаћег постројења истог произвођача.

Модернизација опреме у Блоку „Сервиси“ има позитивне ефекте и са аспекта заштите животне средине. Четири бушаћа постројења опремљена су додатном опремом за пречишћавање бушотинске течности, чиме се у потпуности спречава загађење земљишта, односно искључује се појава отпадних јама за одлагање исплаке (флуид који се користи у процесу бушења).

Нова ремонтна постројења у Блоку „Сервиси“ опремљена су по највишим стандардима  безбедности на раду. Поред електронских уређаја који контролишу нивелацију торња, брзину ветра, као и ограничење оптерећења, опремљена су и даљинском командом за подизање торња као и опремом која олакшава рад бригаде. На постројењу се налази нова генерација мотора са смањеном емисијом издувних гасова. Набавка нових ремонтих постројења утиче на смањење трошкова Погона „Ремонт“ као и на већу ефикасност.

Нова опрема «Сервиса» укључује и алат на жици, нову опрему за прикупљање геофизичких података и систем Top Drive. Алат на жици користи се приликом операција на нафтним и гасним бушотинама. Набављено постројење је најновије генерације, унапређује пословање и скраћује време извођења радова. У односу на постојећу опрему, поседује и могућност електронског праћења и чувања података са извршених операција на бушотинама. Top Drive представља интегрисани систем за ротацију бушаћег алата и циркулацију радних флуида приликом бушења. Највећа предност коришћења овог система је могућност маневрисања бушотинског алата уз континуирану ротацију и цуркулацију, а такође и проширивање канала бушотине приликом извлачења алата, што знатно смањује могућност заглаве бушаћег алата.

У овој секцији:

 •  

  Истраживање и производња

  Eксплоатацијa нафте и гаса и производњa геотермалне енергије

 •  

  Сервиси

  Сервисне услуге у области истраживања и производње

 •  

  Промет

  Велепродаја, малопродаја и извоз нафте, гаса и нафтних деривата

 •  

  Прерада

  Oд бензина и дизел горива до машинских уља и сировина за петрохемијску индустрију

 •  

  Енергетика

  Производња енергије и коришћењe обновљивих извора енергије

 •  

  Пратеће делатности

  Непрофилне активе, угоститељске услуге и производња пијаће воде

 •  

  Научно-технолошки Центар

  Подршка у свим фазама истраживања и производње

 •  

  Структура пословања

  Погледајте инфографику о нашим делатностима