Мисија, визија, вредности

Професионалност

Стицање савременог знања у циљу сталног унапређивања стручности и способност да се она примени у конкретном процесу рада.

Иницијатива и одговорност

Проналажење и предлагање нових решења, како у домену радних обавеза, тако и шире у сфери интереса Компаније.

Позитивност и сарадња

Спремност да се учествује у мултифункционалним групама и пројектима, предусретљивост према захтевима колега из других организационих делова Компаније, спремност да се размене информације, способност за рад у тиму.

Заједнички резултат

Заједнички подухват у циљу остваривања видљивог и упечатљивог резултата, тежња ка постизању успеха уз неизоставну узајамну помоћ и сарадњу запослених.

У овој секцији:

 •  

  НИС у бројкама

  Параметри који доказују наш успех

 •  

  Организација

  Пословна структура НИС-а

 •  

  Управљање

  Упознајте чланове нашег руководећег тима

 •  

  Мисија, визија, вредности

  Непромењива начела која нас мењају на боље

 •  

  Кодекс пословне етике

  Документ који уређује етичке норме НИС-а

 •  

  Историја

  Сазнајте како је све почело

 •  

  Музеј НИС-а

  Чувамо нашу богату прошлост и традицију

 •  

  Награде и признања

 •  

  Одлуке и правилници