НИС у бројкама

1.463

хиљ. усл. тона је обим производње нафте и гаса*

3.311

хиљ. тона обим прераде нафте и полупроизвода*

324

бензинских станица у Србији*

88

бензинских станица у земљама региона*

15

млрд. РСД износи нето добит НИС-а*

39,8

млрд. РСД износи EBITDA*

14

малих електрана

147.505

MWh Производња електричне енергије*

26,1

млрд. РСД укупних инвестиција*

*Подаци су за 2016. годину

У овој секцији:

 •  

  НИС у бројкама

  Параметри који доказују наш успех

 •  

  Организација

  Пословна структура НИС-а

 •  

  Управљање

  Упознајте чланове нашег руководећег тима

 •  

  Мисија, визија, вредности

  Непромењива начела која нас мењају на боље

 •  

  Кодекс пословне етике

  Документ који уређује етичке норме НИС-а

 •  

  Историја

  Сазнајте како је све почело

 •  

  Музеј НИС-а

  Чувамо нашу богату прошлост и традицију

 •  

  Награде и признања

 •  

  Одлуке и правилници