Управљање

Ефикасан рад органа управљања НИС-а обезбеђује стабилан развој компаније и представља залог поверења акционара, инвеститора и партнера. У складу са Статутом, структура органа управљања НИС-а обухвата: Скупштину акционара, Одбор директора, Саветодавни одбор и персонални извршни орган (генерални директор).

У овој секцији:

 •  

  НИС у бројкама

  Параметри који доказују наш успех

 •  

  Управљање

  Упознајте чланове нашег руководећег тима

 •  

  Мисија, визија, вредности

  Непромењива начела која нас мењају на боље

 •  

  Кодекс пословне етике

  Документ који уређује етичке норме НИС-а

 •  

  Историја

  Сазнајте како је све почело

 •  

  Музеј НИС-а

  Чувамо нашу богату прошлост и традицију

 •  

  Награде и признања

 •  

  Одлуке и правилници