Интегрисана корпоративна стратегија НИС-a до 2025.

Интегрисанa корпоративнa стратегијa развоја НИС-а до 2025. поставила je темељe за даљи развој у изазовним макроекономским условима са циљем повећања вредности како за акционаре, тако и за запослене и заједницу у којој НИС послује.

nis_or_tenis

Стратешки циљеви:

 • Очување показатеља производње нафте и гаса и раст резерви угљоводоника
 • Повећање дубине и ефикасности прераде у Рафинерији нафте Панчево
 • Форматирање и модернизација малопродајне мреже
 • Даље ширење пословања кроз инвестиције у производњу електричне енергије
 • Очување позиције лидера по ефикасности у региону, уз пуну оптимизацију оперативних перформанси

Финансијски показатељи:

 • Усвајање нове стратегије развоја омогућиће да НИС и у наредном периоду остане велики послодавац који значајно доприноси буџету Србије уплатама по основу пореза и дивиденди
 • У периоду до 2025. године планиран је раст показатеља EBITDA од просечно 4 одсто годишње
 • Новом Стратегијом предвиђен је обиман програм инвестиција у износу од 2,2 милијарде долара чиме ће НИС остати у самом врху листе највећих домаћих инвеститора

Пословне активности:

Дефинишући стратешке правце развоја, НИС је имао у виду реалне околности у којима Блок «Истраживање и производња» послује већ дужи временски период. Стога новоусвојена Стратегија у области истраживања и производње предвиђа спровођење низа активности на развоју ресурсне базе и реализацији програма бушења и геолошко-техничких мера. Фокус је стављен на профитабилне инвестиционе пројекте у Србији и региону, који имају максимални ефекат на укупно пословање.

Блок «Сервиси» ће наставити да подржава производњу нафте и гаса у Србији и концесијама и учествоваће у одржавању рафинеријских постројења. Такође, наставиће са обављањем радова на одржавању опреме и технолошког транспорта са максималном упосленошћу својих кадровских и техничких капацитета, уз поштовање техно-економске оправданости и уз стална улагања, модернизацију и кадровско јачање.

Стратешки циљеви развоја Блока «Прерада» су, између осталих, побољшање енергетске ефикасности и сталан раст ефикасности прераде. Пројекат модернизације рафинеријских постројења, односно пројекат повећања дубине прераде Рафинерије нафте Панчево остаје кључни пројекат за НИС у наредном периоду. Реализација тог пројекта, вредног више од 300 милиона евра, омогућиће додатну диверсификацију производне палете производима са већим приносом, али и обезбедити снабдевање тржишта висококвалитетним горивима, што ће допринети енергетској стабилности Србије. Комерцијални рад постројења за дубоку прераду са технологијом одложеног коксовања почеће у трећем кварталу 2019. године.

Блок «Промет» ће настaвити са улагањима у модернизацију, развој и унапређење ефикасности малопродајне мреже, као и у повећање тржишног учешћа у региону. Програмима лојалности и стварањем јединствене продајне понуде, бензинске станице бренда НИС Петрол и премијум бренда GAZPROM прошириће понуду за потрошаче. У наредном периоду, НИС ће се посветити и развоју бизнис-линија специјализованих производа – авио-горива, мазива и бункер горива, и то кроз подизање нивоа специјализоване логистике и унапређење квалитета производа и пратећих услуга.

У сегменту енергетике, НИС ће настојати да даље диверсификује пословање кроз инвестиције у производњу електричне енергије. Кључни пројекти Блока «Енергетика» биће изградња термоелектране-топлане (ТЕ-ТО) Панчево, даљи раст производње електричне енергије из когенерације и развој пројекта ветрогенерације. У фокусу је и унапређење система енергетске ефикасности које подразумева рационално коришћење расположивих ресурса.

О Стратегији:

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2018/04/jakovljev-strategija.png

Вадим Јаковљев

председник Одбора директора НИС, први заменик генералног директора «Гаспром њефта»

„Данас је НИС највећа и најефикаснија компанија Србије, један од кључних енергетских играча Балканског региона. Сигуран сам да ће дугорочна стратегија НИС-а, која дефинише векторе развоја бизниса у Србији и изван њених граница, обезбедити да се убудуће повећа конкурентна способност компаније на тржиштима Источне Европе, а реализација стратешких пројеката компаније ће омогућити повећање профитабилности пословања за акционaре“.

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2018/04/tjurdenjev-strategija.png

Кирил Тјурдењев

генерални директор НИС

„Уверени смо да ће Стратегија коју смо усвојили уз сагласност највећих акционара у наредним годинама бити покретач успешног развоја НИС-а са циљем да остваримо дугорочну визију – да НИС постане водећа енергетска компанија у региону Југоисточне Европе. Такође, ова Стратегија је потврда исправности пута којим смо кренули, доказ да остајемо фокусирани на наше стратешке приоритете који ће обезбедити наставак успешног пословања, уз решеност да поштујемо потребе наших потрошача и нову реалност на тржишту“.

У овој секцији:

 •  

  НИС у бројкама

  Параметри који доказују наш успех

 •  

  Управљање

  Упознајте чланове нашег руководећег тима

 •  

  Мисија, визија, вредности

  Непромењива начела која нас мењају на боље

 •  

  Кодекс пословне етике

  Документ који уређује етичке норме НИС-а

 •  

  Историја

  Сазнајте како је све почело

 •  

  Музеј НИС-а

  Чувамо нашу богату прошлост и традицију

 •  

  Награде и признања

 •  

  Одлуке и правилници