Водећи пројекти

Компанија НИС своју лидерску позицију на регионалном енергетском тржишту темељи на сталном увођењу модерних технологија и константном унапређењу квалитета производа и услуга.

Примена иновација за НИС је један од основних услова напретка и развоја, као и најефикаснији одговор на растуће захтеве тржишта који се убрзано мењају појавом нових технологија. НИС непрестано модернизује своје пословање у области нафтно-гасног бизниса, уводи и усавршава нове методе експлоатације нафте и гаса, гради нова прерађивачка постројења, аутоматизује пословање, развија и модернизује мрежу малопродајних објеката.

 

Стратегијом је дефинисан и амбициозни инвестициони циклус током којег ће НИС инвестирати више од 2,2 милијарде долара до 2025. године.

Пословање НИС-а заснива се на корпоративној Стратегији развоја до 2025. године којом су постављени темељи за даљи развој компаније и повећање вредности за акционаре, запослене и ширу заједницу у изазовним макроекономским условима.

Правци развоја НИС-а дефинисани Стратегијом су даља модернизација прерађивачких капацитета НИС-а, очување показатеља производње нафте и гаса и раст резерви угљоводоника, модернизација и форматирање малопродајне мреже, изградња нових капацитета за производњу електричне енергије и очување позиције регионалног лидера по ефикасности пословања. Стратегијом је дефинисан и амбициозни инвестициони циклус током којег ће НИС инвестирати више од 2,2 милијарде долара до 2025. године. 

Кључни развојни пројекти НИС-а у 2018. и 2019. години биће завршетак пројекта „Дубока прерада“ у Рафинерији нафте Панчево и изградња термоелектране-топлане Панчево.