Лидер у иновацијама

Бити лидер у пословању значи бити лидер у иновацијама, инвестицијама и бризи о људима и животној средини. Као једина компанија у Србији која се бави истраживањем и производњом нафте и гаса у Србији, свесни смо одговорности која је на нама. Зато непрестано улажемо у нове технологије И НОВЕ производне капацитете, који омогућавају континуирани раст наше компаније, и квалитетнију заштиту животне средине и људи. У томе успевамо захваљујући пројектима које смо реализовали и који нам омогућавају  да останемо лидер у иновацијама и инвестицијама.

Дубока прерада

Дубока прерада – кључни пројекат друге фазе модернизације Рафинерије нафте у Панчеву

Изградња постројења за дубоку прераду са технологијом одложеног коксовања кључни је пројекат друге фазе модернизације Рафинерије нафте у Панчеву. То је уједно и једна од највећих инвестиција у Србији у наредном периоду јер ће укупан обим улагања износити више од 300 милиона евра. Нова постројења почеће да раде у трећем кварталу 2019. године када ће у НИС-овој рафинерији бити произведене веће количине најквалитетнијих горива, као и кокс, производ који је до сада увожен у Србију.

Реализацијом пројекта “Дубока прерада” Рафинерија нафте у Панчеву биће једна од најмодернијих рафинерија у Источној Европи. Такође, након изградње и пуштања у рад нових постројења очекује се оптимално искоришћење капацитета рафинерије и повећање ефикасности прераде нафте у НИС-у која ће у 2019. години бити повећана на 99,2 одсто са садашњих 86 одсто.

Реализацијом пројекта “Дубока прерада” Рафинерија нафте у Панчеву биће једна од најмодернијих рафинерија у Источној Европи.

Основу читавог процеса чине два реактора, у којима остатак након загревања пролази процес коксовања, при чему долази до додатног издвајања белих деривата. Након процеса коксовања, спроводи се поступак хидрауличког сечења, бушења и истовара кокса у систем транспорта и утовара. Осим стандардних апарата који се користе у преради нафте, пројектом се предвиђа и изградња и монтажа опреме за сечење и бушење кокса, транспортних трака, посебних система за складиштење кокса.

Модернизацијом своје рафинерије у Панчеву и применом савремених технологија, НИС ће додатно унапредити заштиту животне средине. Основни еколошки аспект овог пројекта је чињеница да ћемо завршити са производњом мазута са високим садржајем сумпора, што значи да на српском тржишту неће бити горива које при сагоревању узрокује емисију значајних количина сумпорних једињења у атмосферу. Тиме ће се, захваљујући пројекту дубоке прераде, побољшати еколошка ситуација у целом региону. Што се тиче саме технологије производње кокса, биће коришћена најсавременија технолошка решења и технологије којима ће се обезбедити брижљив однос према животној средини и минимална употреба енергетских ресурса.

Континуираном модернизацијом Рафинерије нафте у Панчеву, НИС је омогућио производњу горива европског квалитета у Србији, чиме доприноси енергетској стабилности државе. Реализација пројекта Дубока прерада доприноси да НИС задржи позицију регионалног лидера на тржишту нафтних деривата и својим потрошачима понуди веће количине најквалитетнијег горива.

Когенерација

Когенерација – мини електране за већу ефикасност компаније

Своју еколошку одговорност, али и повећање ефикасности на делу, НИС показује покретањем мини електрана на нафтно-гасним пољима широм Србије, које конверзијом гаса слабијег квалитета производе електричну енергију која се продаје на тржишту Србије и земљама региона.

На нашим нафтним пољима у Србији до сада смо изградили 14 мини електрана, чији је укупан капацитет 14 MW, што је примера ради, довољно за снабдевање струјом 20.000 просечних домаћинстава.

На нашим нафтним пољима у Србији до сада смо изградили 14 мини електрана, чији је укупан капацитет 14 MW, што је примера ради, довољно за снабдевање струјом 20.000 просечних домаћинстава.

Когенерација почива на производњи електричне и топлотне енергије из гаса који раније није био коришћен, јер садржи висок степен угљен-диоксида и азота. Процес претварања овог гаса у електричну енергију има изразито еколошку димензију, јер се тиме смањује емисија штетних гасова у атмосферу, будући да се овај гас раније спаљивао на бакљама. То је потпуно у складу са енергетским и еколошким тенденцијама данашњице, у погледу рационализације потрошње енергије и смањења загађења.

Како је НИС, уз Електропривреду Србије, једини произвођач који у нашој земљи електричну енергију пласира на слободном тржишту, повећање капацитета у производњи струје представља велики корак за све потрошаче у Србији.

ТЕ-ТО Панчево

У другом кварталу 2018. године започиње изградња термоелектране-топлане у Панчеву, укупне снаге 1400 GWh, што је довољно за годишње снабдевање чак 230.000 домаћинстава. Постројење ће радити на бази гасно-парног циклуса, дакле такође по принципу когенерације, што је енергетски и еколошки најбоље решење у производњи електричне енергије из природног гаса.

Реализацијом пројекта ТЕ-ТО Панчево, Србија добија још један гарант енергетске стабилности и сигурности у снабдевању електричном енергијом.

TE-TO ће примарно производити електричну енергију за задовољење потреба Рафинерије нафте Панчево за технолошком паром и електричном енергијом, док ће значајан вишак струје бити дистрибуиран у електроенергетски систем Србије.

У октобру 2017. године потписан је уговор о изградњи термоелектране са кинеском компанијом „Shanghai Electric Group“. ТЕ-ТО Панчево ће почети са радом у четвртом кварталу 2019. године, а улагање у овај објекат износиће више од 195 милиона долара.

Изградњу ТЕ-ТО панчево заједнички реализују компаније „Гаспром енергохолдинг“, специјализована компанија (100 % фирма-ћерка ПАО «Гаспром») за управљање компанијама Групе «Гаспром» у електроенергетици и НИС.

Реализацијом пројекта ТЕ-ТО Панчево, Србија добија још један гарант енергетске стабилности и сигурности у снабдевању електричном енергијом.

 

 

Аминско постројење

Аминско постројење – јединствено у Европи, за чистији и квалитетнији гас

Као компанија која прати најновије трендове у области зелене енергетике и коришћења обновљивих извора енергије, у 2016. години смо пустили у рад Аминско постројење за пречишћавање природног гаса, које гас слабијег квалитета користи за производњу квалитетног енергента намењеног употреби у индустрији и домаћинствима.

Еколошки значај Аминског постројења је у спречавању доспевања угљен-диоксида из природног гаса у атмосферу.

Аминско постројење је намењено повећању квалитета домаћег природног гаса, које се постиже уклањањем угљен диоксида и других гасних примеса, али истовремено утиче и на повећање обима производње.

Инвестиција у изградњу овог савременог постројења износи више од 30 милиона евра.

Технологија која се примењује у Аминском постројењу је HiPACT (High Pressure Acidgas Capture Technology), једна од најефикаснијих међу постојећим методама у процесу прераде гаса. Коришћење ове технологије омогућава уштеду топлотне и електричне енергије, као и потрошних материјала до 25% у поређењу са технологијама које су се раније примењивале, чиме је компанија додатно повећала ефикасност у пословању.

Постројење ради на принципу третирања природног гаса амином, хемијским једињењем које се ефикасно везује и уклања примесе, попут угљен-диоксида и водоник-сулфида из природног гаса. Тиме се из домаћег природног гаса издвајају угљен диоксида и друге гасне примеса. Процес издвајања угљен-диоксида обавља се у две фазе: кроз аминско прање, које подразумева уклањање киселог гаса, и сушење током кога се из природног гаса уклања вода.

Коришћење HiPACT технологије омогућава уштеду топлотне и електричне енергије, као и потрошних материјала до 25%.

Поред повећања квалитета и обима производње природног гаса, Аминско постројење има и изразит еколошки значај. Начин прераде у овом постројењу је такав да у потпуности спречава доспевање угљен-диоксида у атмосферу. То се постиже тако што се вишак угљен-диоксида из пречишћеног гаса не испушта у атмосферу, већ се осушени угљен-диоксид утискује у унапред припремљене бушотине које припадају компанији. Тиме се уједно доприноси и смањењу ефекта „стаклене баште“, који је честа појава у процесима прераде гаса.

Постројење у Елемиру je прво и једино HiPACT постројење у Европи, док се у свету ова технологија још примењује једино у Јапану, па се НИС на овај начин још једном потврдио као пионир у примени најсавременијих технологија како у Србији, тако и у Европи.

У овој секцији: