Горан Стојилковић, Милан Петровић (САМ) и Франц Богович у посети Рафинерије нафте Панчево, 2015. године.

<p>Горан Стојилковић, Милан Петровић (САМ) и Франц Богович у посети Рафинерије нафте Панчево, 2015. године.</p>

Горан Стојилковић, Милан Петровић (САМ) и Франц Богович у посети Рафинерије нафте Панчево, 2015. године.