Милан Петровић (САМ) и Франц Богович у посети Рафинерије нафте Панчево, 2015. године.

<p>Милан Петровић (САМ) и Франц Богович у посети Рафинерије нафте Панчево, 2015. године.</p>

Милан Петровић (САМ) и Франц Богович у посети Рафинерије нафте Панчево, 2015. године.