Земље пословања

Седиште Kомпаније и њени главни производни капацитети налазе се у Републици Србији: нафтна и гасна налазишта, Рафинеријa нафте са погонима у Панчеву и Новом Саду, мрежа складишта нафте, гаса и нафтних деривата, као и малопродајна мрежа. У складу са стратегијом дугорочног развоја, НИС у 2010. и 2011. започиње ширење делатности Компаније ван Србије. Формирана су зависна предузећа у Босни и Херцеговини, Бугарској,  Мађарској и Румунији, а као подршка европским интеграцијама Србије, отворено је  представништво Компаније у Бриселу. НИС има представништва и у Русији, Хрватској и Анголи.

Европска унија

НИС је прва компанија из Србије која је отворила представништво у Бриселу. Отварање бриселске канцеларије 2011. године део је пословне стратегије НИС-а да се достигне водећа позиција у нафтно-гасној привреди региона и да се примене европски стандарди и врхунске нове технологије у пословању. Представници НИС-а у Бриселу прате одговарајуће директиве и регулативу Европске уније у области енергетике, смањења емисије штетних гасова и заштите животне средине уз настојање да пруже пуну подршку преговорима и процесу приступања Републике Србије ЕУ.

Ангола

НИС послује у овој земљи још од 1980. године, а 1985. године је почела експлоатација нафте. Од тренутка оснивања, па до краја 2010. године, НИС је произвео око четири милиона тона нафте на концесионим налазиштима Анголе. У овој земљи, НИС тренутно ради у два производна блока, на шест бушотина и у једном истражном блоку у конзорцијуму са фирмом „Сонангол“.

Босна и
Херцеговина

Крајем 2010. године, НИС и „Њефтегазинкор“, ћерка руске компаније „Зарубежњефт“, основали су заједничко предузеће „Јадран-Нафтагас“ које се бави истраживањем угљоводоника на територији Републике Српске. Већ у другој половини 2011. години „Јадран-Нафтагасу” је додељена концесија за истраживање и коришћење угљоводоника на целој територији Републике Српске. Тренутно су у току истражни радови. Резултати бушења определиће динамику истраживања и производње у овом региону.

Оперативне активности у домену промета и развоја малопродајне мреже у Босни и Херцеговини НИС обавља преко предузећа «НИС Петрол д.о.о. Бања Лука» и «G Petrol Sarajevo». У 2012. почеле су с радом прве бензинске станице у Републици Српској. Малопродајна мрежа функционише под два НИС-ова бренда: премијум GAZPROM и масовни NIS Petrol.

Бугарска

Бугарско тржиште је једно од приоритетних тржишта за развој малопродајне мреже НИС-а у региону. У овој земљи је регистровано зависно предузеће „НИС Петрол ЕООД“ . Средином 2013. године у Бугарској је отворена прва бензинска станица под брендом GAZPROM, a сада малопродајна мрежа у овој земљи броји 35 објеката. НИС Петрол је купио и складишни капацитет у Костинброду код Софије, чиме је отворио могућност за развој дистрибуције горива из Србије на сопствене малопродајне објекте, као и за почетак велепродајних активности.

Мађарска

Једна од главних земаља за извођење геолошко-истражних радова у Панонском басену. Партнер НИС-а у овој држави је компанија RAG (Аустрија), са којом се ради у два истражна блока у близини српске границе.

Румунија

НИС-ово представништво у Румунији „НИС Петрол“ бави се истраживањем и производњом, као и развојем малопродајне мреже на територији целе земље. У овој земљи, која геолошки припада Панонском басену, НИС је започео геолошко-истражне делатности на шест блокова у високопродуктивном региону на западу земље. У Румунији, НИС сарађује с три компаније – канадском „East West Petroleum”, ирском „Moesia oil and gas” и енглеском „Zeta Petroleum“.

Мрежа бензинских станица GAZPROM у Румунији има 18 објеката.

Руска
Федерација

Представништво НИС-а у Руској Федерацији бави се протоколарном, административном и логистичком подршком компанији НИС, као и сарадњом с компанијом Гаспром њефт.

Туркменистан

Више од десет година, НИС-ови сервиси су присутни на тржишту Туркменистана. Током протекле деценије, реализовани су пројекти у којима је ангажована НИС-ова опрема за бушење, ремонт бушотина, геолошко праћење бушења, као и НИС-ове услуге одржавања опреме за истраживање и производњу нафте других компанија. Тренутно, НИС-ово највеће постројење за бушење „Национал-1” ангажовано је за компанију ,,Dragon oil’’. Такође, завршена су сеизмичка испитивања

других компанија присутних у Туркменистану (RWE, Itera), те се очекује расписивање нових тендера и почетак активности истражног бушења.

Хрватска

Представништво НИС-а у Хрватској бави се подршком компаније НИС, успостављањем пословне сарадње са потенцијалним партнерима и прате регулативу и пројекте у области енергетике у овој земљи.

У овој секцији: