Odgovornost u poslovanju

NIS je od 2009. godine u realizaciju projekata zaštite životne sredine u svim poslovnim segmentima uložio više od 13 milijardi dinara

Jedno od osnovnih načela održivog razvoja NIS-a je da svi biznis projekti istovremeno moraju imati pozitivan uticaj kako na zajednicu u kojoj Kompanija posluje, tako i na buduće generacije. U skladu sa ovim opredeljenjem NIS je od 2009. godine u realizaciju projekata zaštite životne sredine u svim poslovnim segmentima uložio više od 13 milijardi dinara, od čega je u 2019. godini investirano 534 miliona dinara.

Tokom 2019. godine nastavljeno je unapređenje zaštite životne sredine u Rafineriji nafte Pančevo. Pre svega, realizovani su projekti čiji je cilj bio usaglašavanje rada određenog broja postrojenja sa Direktivom 2010/75/EZ o industrijskim emisijama i strožijim graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh. U cilju eliminisanja negativnog uticaja otpadnih voda na recipijente nastavljeno je sa projektima ugradnje separatora na stanicama za snabdevanje gorivom. U oblasti istraživanja i proizvodnje nafte i gasa primenom savremenih metoda i tehnologija nastavljen je odgovoran odnos prema resursima i zaštititi životne sredine a nastavljene su i aktivnosti na sanaciji istorijskog zagađenja. Od 2009. godine je sanirano zemljište ukupne površine 150.612 m2. U želji da obezbedi uspešnu budućnost naftnog sektora u Srbiji NIS je u septembru 2019. godine otvorio savremeni Trening centar u Elemiru namenjen zaposlenima u sektoru proizvodnje nafte i gasa. Ovaj Centar, čiji je godišnji kapacitet oko 150 polaznika, jedan je od najmodernijih u regionu i omogućiće da zaposleni NIS-a i eksterni korisnici imaju najbolje uslove za obuku, što će doprineti ne samo njihovoj stručnosti, već i povećanju bezbednosti na radu.

Nastavljeno je sa realizacijom programa kogeneracije kojim se gas koji se ranije spaljivao na baklji sada koristi za proizvodnju električne i toplotne energije čime se, pored ekonomskog efekta, smanjuju i emisije CO2 u atmosferu. Pored toga, nastavljeno je i sa unapređenjem HSE kulture u Kompaniji u cilju povećanja bezbednosti zaposlenih, izvođača i trećih lica na lokacijama NIS-a. Na HSE forumu su sa poslovnim partnerima podeljene prednosti programa „Stepenice“ koji omogućava da se na jednostavan način podele odgovornosti i uloge sa ciljem unapređenja bezbednosti u procesu upravljanja izvođačima.

NIS je nastavio i sa odgovornim odnosom prema svojim akcionarima i investitorima. Tako je u 2019. godini, sedmi put zaredom, NIS akcionarima isplatio 25 odsto neto dobiti iz prethodne godine i na ime dividende izdvojio 6,5 milijardi dinara. Tako je od početka isplate dividendi u 2013. godini akcionarima ukupno isplaćeno preko 54,6 milijardi dinara.

Dobrobit zaposlenih ostaje u fokusu NIS-a i neprestano se radi na njihovom profesionalnom usavršavanju. Tako je u 2019. godini u obuke i treninge uloženo 257 miliona dinara, a raznovrsne programe prošlo je više od 4.000 zaposlenih. Velika pažnja se posvećuje zdravlju zaposlenih zbog čega je i u 2019. godini nastavljeno sa organizacijom velikog broja preventivnih zdravstvenih pregleda, ali i besplatnih sportskih aktivnosti u kojima je učestvovao svaki treći zaposleni NIS-a.

Želeći da doprinese razvoju obrazovanja u Srbiji NIS je nastavio sa organizacijom studentskih praksi. Pokrenut je novi program pod nazivom „NIS Calling“ koji podrazumeva po 320 sati prakse koju odabrani studenti mogu da iskoriste u periodu od tri meseca, u skladu sa svojim obavezama na fakultetu. Program je namenjen studentima treće, četvrte i pete godine studija u Srbiji (master ili apsolvent), kao i državljanima naše zemlje koji studiraju u inostranstvu. Programom „NIS Calling“ učesnicima je omogućeno da praksu obave u gotovo svim sektorima kompanije, a tu mogućnost u 2019. godini iskoristilo je 60 odabranih studenata. Pored toga, NIS je bio angažovan i na povratku domaćih stručnjaka radno angažovanih u inostranstvu. Na taj način, Kompanija želi da doprinese da najbolji domaći eksperti svoje karijeru nastave u NIS-u i time učestvuju u daljem razvoju naše zemlje.

NIS i u 2019. godini ostaje posvećen podršci zajednici, razvoju mladih talenata i promociji naučnih, obrazovnih i kulturnih manifestacija i institucija. U različite programe društvene odgovornosti uloženo je preko 371 milion dinara, od čega je 116,5 miliona dinara bilo namenjeno podršci zdravstvenim ustanovama širom Srbije putem programa „Zajednici zajedno“. Svoju odgovornost prema zajednici iskazali su i zaposleni NIS-a, članovi Kluba volontera, koji su osmislili i sproveli brojne akcije sa fokusom na podršku socijalno ugroženim kategorijama, deci i omladini, uređenje prostora u dečjim bolnicama, kao i zaštitu životne sredine.