Безбедност на раду

Природа пословања у нафтној индустрији захтева висок степен заштите здравља и сигурности на раду што представља један од приоритета и предуслова за успешност компаније.

nis_or_bezbednost

У области безбедности и здравља на раду стандарди Компаније и постојећа пракса превазилазе постојеће законске обавезе како би се обезбедило ефикасно управљањe ризицима. Ради осигурања безбедности ангажованих извођача од њих се захтева строго поштовање стандарда Компаније.

НИС настоји да увођењем нових технолошких унапређења смањи већ препознате ризике.

НИС настоји да увођењем нових технолошких унапређења смањи већ препознате ризике. Питања безбедности и здравља на раду су обухваћена формалним споразумом са синдикатом и дефинисана су Колективним уговором. Менаџмент Компаније и запослени личним примером и поступцима унапређују НЅЕ перформансе и демонстрирају посвећеност HSE принципима.

Опредељење Компаније је да послује поштујући принципе друштвено одговорног пословања и само добављачи (и њихови подизвођачи) који испуњавају законску регулативу Републике Србије имају могућност да учествују на тендерима и у набавкама које Компанија спроводи.

НИС врши процес HSE претквалификације добављача у циљу побољшања праксе из области БЗР, ЗЖС и ЗОП-а. Оваква пракса је допринела чињеници, да су многи добављачи због тога подигли ниво безбедности у својим компанијама на виши ниво.

 

У овој секцији:

 •  

  Заједници заједно

  Програм подршке локалним заједницама

 •  

  Филантропија и волонтеризам

  Наше филантропске и волонтерске активности

 •  

  Спонзорства и донације

  Одабир пројеката у складу са нашим принципима

 •  

  Енергија знања

  Сарадња са универзитетима, научним и образовним институцијама

 •  

  Извештавање

  Извештаји о одрживом развоју

 •  

  HSE

  Бринемо о људима и животној средини