Предавања наших стручњака

НИС организује гостујућа предавања у сарадњи са партнерским факултетима ради допуне образовном програму и упознавања са пословним процесима компаније.

 

Захваљујући гостујућим предавањима НИС-ових стручњака, компанија се повезује са студентском популацијом и упознаје их са процесима које они изучавају на факултету. Предавања представљају допуну и подршку образовним програмима и упознавању студената са пословним процесима у НИС-у и могућностима примене теоријског знања у пракси.
Професори са партнерских факултета такође држе предавања НИС-овим запосленима.

У оквиру програма „Енергија знања“ организовано је више од 50 гостујућих предавања НИС-ових стручњака на факултетима широм Србије: Рударско-геолошком и Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду, Економском факултету у Суботици, Технолошком факултету Универзитета у Новом Саду, Факултету техничких наука и Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину, као и на Факултету организационих наука Универзитета у Београду.

У овим веома важним активностима узима учешће и генерални директор Компаније. У 2018. години генерални директор НИС-а Кирил Тјурдењев одржао је предавања на Московском државном институту за међународне односе – Универзитету МГИМО у Москви, као и на престижном Judge Business School на Универзитету у Кембриџу на тему „Управљање и лидерство у 4. индустријској револуцији – изазови и могућности“.

У оквиру програма Европске уније „Trans-European Mobility Programme for University Studies (TEMPUS)“ пројекта „Strengthening of Internationalization Policies at Universities in Serbia (SIPUS)“, на којем је НИС као партнер из привреде сарађивао са универзитетима у земљи и иностранству, организована су три семинара-радионице из области људских ресурса, за студенте Универзитета у Новом Саду, Београду и Нишу, како би се студентима из угла привредног субјекта указало на кључне вештине и компетенције које би им омогућиле да адекватно одговоре на изазове савременог тржишта рада.

У овој секцији:

 •  

  Вести

 •  

  Сарадња са образовним институцијама

 •  

  Олимпијаде знања

 •  

  Руски језик

 •  

  Предавања НИС-ових стручњака

 •  

  Стипендирање

 •  

  Учионице и лабораторије

 •  

  Партнерства