Сарадња са образовним институцијама

У оквиру програма „Енергија знања“, компанија НИС је потписала споразуме о сарадњи са Универзитетима у Београду и Новом Саду, као и четири универзитета у иностранству – Руским државним универзитетом за нафту и гас Губкин у Москви, Тјуменским државним нафтно-гасним универзитетом, Ухтинским државним техничким универзитетом и Националним истраживачким државним Нижегородским универзитетом Н.И. Лобачевски.

saradnja-sa-obrazovnim-institucijama

НИС сарађује са 25 појединачних факултета у земљи и иностранству, као и 17 школа у Србији.

Сратешка сарадња са образовним институцијама подразумева:

 • идентификацију и креирање базе најбољих ђака;
 • рефирмацију и популаризацију природних и техничких наука;
 • промоцију инжењерских струка и факултета од интереса за НИС;
 • презентацију факултета од интереса у Србији и Русији;
 • стипендирање најуспешнијих студената и средњошколаца;
 • организацију такмичења и Олимпијада знања из математике, хемије, физике и руског језика;
 • популаризацију руског језика кроз олимпијаду знања, билингвална оделења;
 • организацију програма стручне праксе и теренске наставе за студенте у складу са принципима дуалног модела образовања;
 • гостујућа предавања представника компаније на Универзитетима;
 • реализацију годишњег циклуса професионално стручних обука, семинара и едукативних радионица из области нафтне индустрије, које су организоване од стране факултета за запослене НИС-а;
 • реализацију законом обавезујућих обука за прикупљање бодова за обнову лиценци инжењера у сарадњи са појединачним државним факултетима;
 • реализацију заједничких научно-истраживачких пројеката;

Кључни партнери

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/12/rudarsko-geoloski-fakultet.jpg
Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду један је од кључних факултета са којим НИС сарађује у оквиру програма „Енергија знања“, јер школује кадрове у областима које су основ за бизнис компаније и свих њених производних целина.

Циљ сарадње НИС-а и РГФ-а јесте усавршавање и напредовање високо образованих кадрова из области геолошких и рударских истраживања и да се младим стручњацима савремено образовање учини доступним како би на најбољи начин били припремљени за рад у овим областима. Са тим циљем на иницијативу и у сарадњи са НИС-ом на РГФ-у су били модификовани и акредитовани студијски програми/модули «Инжењерство нафте и гаса» на ОАС и «Геологија нафте и гаса» на МАС.

Са циљем да се унапреде и осавремене услови за рад и учење, НИС је издвојио средства за  опремање рачунарске учионице на РГФ-у, која омогућава студентима поред пројектно-инжењерских активности и учење на даљину, као и набавку апаратуре за реализацију новоакредитованог мастер модула (ROCKEVAL 6).

У 2015/16. години НИС је стипендирао седам студената основних и мастер студија РГФ-а у Београду.

У склопу сарадње, НИС и Рударско-геолошки факултет су заједно учествовали у конкурсима и реализовали пројекте одобрене од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, у Програму истраживања у области технолошког развоја у периоду 2011-2014. године. Такође НИС и РГФ су као партнери успешно учествовали у реализацији пројекта „Blending Academic and Entrepreneurial Knowledge in Technology Enhanced Learning (BAEKTEL)“ у склопу програма Европске уније „Trans-European Mobility Programme for University Studies (TEMPUS)“.

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/12/tehnicki-fakultet.jpg
Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину

У школској 2014/2015. години на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину  уписани  су први студенти на новоакредитовани студијски програм „Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса“. На нови смер је било уписано укупно 50 студената, 20 буџетских и 30 самофинансирајућих.  Данас наведени студијски програм похађа укупно 143 студената (прва година-50, друга година-49, трећа година-43 студента).

Овај, интердисциплинарни студијски програм је инициран од стране НИС-а у циљу успостављања основе за квалитетније и потпуније образовање инжењера, а како би НИС обезбедио кључни кадровски потенцијал у Србији за дугорочни развој компаније. Програм је реализован у сарадњи са Ухтинским државним техничким универзитетом (УДТУ) из Руске Федерације (Република Коми). Новоакредитовани студијски програм је први интердисциплинарни студијски програм у Србији, који пружа студентима могућност да постану врхунски стручњаци за експлоатацију нафте и гаса, да се усаврашавају на факултетима у Русији и да након студија имају извеснију будућност за рад у струци.

НИС је на факултету опремио информатички кабинет за учење на даљину  како би унапредио и осавременио услове за рад и учење.

Сарадња са овим факултетом предвиђа значајну подршку и активно учешће НИС-а у реализацији студијског програма кроз опремање лабораторија за физику и хемију (у 2016.години), али и коришћења лабораторија које поседује НИС, предавања шест професора са УГТУ на новом програму и предавања запослених из НИС-а, размене студената и наставног особља, летње праксе за студенте у Руској Федерацији (у 2016.години летњу праксу на УГТУ у Ухти прошло је 12 студената ТФ, а у Зрењанину и на објектима НИС-а  два студената УГТУ).

 

Техничка школа, Зрењанин

Након потписаног Меморандума о сарадњи између НИС-а и ТШ  Зрењанин у септембру 2013.  после 22 године паузе покренуто је одељење трогодишњег образовања на смеру „Руковалац постројења у производњи нафте и гаса“. У школској 2016/17 години уписана је трећа генерација овог смера и реализована је стручна пракса за ученике другог (28 ђака) и трећег разреда (26 ђака) у новоотвореном Тренинг центру НИС-а на Новом комплексу у Зрењанину, као и на објектима производње и локацијама бушаћих и ремонтних постројења наше компаније. У септембру 2016.године у ТШ је отворен „Нафташки кабинет“ који је НИС опремио неопходном опремом и алатима. Министарство просвете је одабрало НИС-ов приступ организације стручне праксе са средњошколцима као један од иницијалних модела дуалног образовања које ће бити уведено у систем средњошколског образовања у Србији.

У овој секцији:

 •  

  Вести

 •  

  Сарадња са образовним институцијама

 •  

  Олимпијаде знања

 •  

  Руски језик

 •  

  Предавања НИС-ових стручњака

 •  

  Стипендирање

 •  

  Учионице и лабораторије

 •  

  Партнерства