Сарадња са образовним институцијама

Кроз корпоративни програм „Енергија знања“ НИС већ седму годину сарађује са образовним и научним институцијама, стипендира младе таленте и најбоље студенте и улаже у образовну инфраструктуру.

 

Компанија НИС сарађује са два универзитета у Србији, 8 универзитета у региону и Руској Федерацији, као и са преко 30 факултета и 3 стручна научна друштва.

У децембру 2017. године Компанија НИС је у циљу наставка успешне сарадње потписала нови Меморандум о сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Кључни партнери

Средње стручне школе

Техничка школа, Зрењанин

НИС и Техничка школа Зрењанин су у септембру 2013. потписали Меморандум о сарадњи. После 22 године паузе у 2014. години на иницијативу НИС-а поново је покренуто одељење трогодишњег образовања на смеру „Руковалац постројењима за добијање нафте и гаса“ за рад у нафтној индустрији. У школској 2014/2015. години уписана је прва генерација овог смера. Реализована је стручна пракса за ученике у новоотвореном Тренинг центру НИС-а на Новом комплексу у Зрењанину, као и на објектима производње и локацијама бушаћих и ремонтних постројења наше компаније. У септембру 2016. године у Техничкој школи је отворен „Нафташки кабинет“, који је уз подршку НИС-а опремљен неопходном опремом и алатима.

Средње стручне школе у Панчеву

Компанија НИС је 2017. године потписала Меморандуме о сарадњи са Техничком школом ’’23. мај’’, Машинском школом „Панчево“ и Електротехничком школом ’’Никола Тесла’ из Панчева.

У 2018. години, у Техничкој школи „23. мај“, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Заводом за унапређење образовања и васпитања, акредитован је нови образовни профил „Техничар за прераду нафте и гаса“ за потребе Рафинерије нафте Панчево. У школској 2018/2019. години уписана је прва генерација од 30 ученика. У склопу Меморандума о сарадњи донирана су средства за опремање паметне учионице и еколошке лабораторије која је опремљена најсавременијом опремом за испитивање квалитета воде, ваздуха и земљишта.

Кроз Меморандум о сарадњи са Машинском школом у Панчеву и Електротехничком школом „Никола Тесла“ допуњени су и прилагођени наставни програми и опремњени су нови НИС кабинети у циљу побољшања услова рад, прилагођавања школског програма и школовање кадрова за потребе Рафинерије нафте Панчево.

Универзитети и факултети

Компанија остварује сарадњу са Универзитетом у Београду и Универзитетом Новом Саду. НИС је кроз програм „Енергија знања“ подржао акредитацију нових студијских програма на Рударско-геолошком факултету, као и на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину.

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/12/rudarsko-geoloski-fakultet.jpg
Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет

Од 2013/2014. године Модификовани су и акредитовани студијски програми:

Основне академске студије: студијски програм Инжењерство нафте и гаса

Мастер академске студије: модул Геологија нафте и гаса

На РГФ-у је опремљена рачунарска учионица, а у оквиру сарадње организују се теренске посете НИС-овим локалитетима за студенте завршних година, као и летње праксе за студенте.

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/12/tehnicki-fakultet.jpg
Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин (Универзитет у Новом Саду)

Школске 2014/2015. године акредитован је нови студијски програм: Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса

Студијски програм реализује се у сарадњи са Ухтинским државним техничким Универзитетом уз подршку Компаније НИС.

У оквиру сарадње реализују се гостујућа предавања и теренске посете постројењима НИС-а за студенте и професоре, размене студената и наставног особља, летње праксе за студенте.

У сарадњи са Ухтинским државним техничким Универзитетом на НИС-овом смеру предаје 7 гостујућих професора са Универзитета.

На факултету је опремљена рачунарска учионица, а за студенте и професоре Компанија НИС обезбедила је и одговарајућу ЛЗО опрему.

Технолошки факултет (Универзитет у Новом Саду)

Меморандумом о сарадњи предвиђено је континуирано унапређење наставних планова предмета и наставних активности студената на смеру „Нафтно-петрохемијско инжењерство“.

На факултету је опремљена рачунарска учионица, као и модерна лабораторија за нафтно-петрохемијско инжењерство, намењена унапређењу лабораторијских вежби на предметима Технологија прераде нафте и Производи нафте.

У сарадњи са факултетом организују се гостујућа предавања професора у НИС-у, као и предавања НИС-ових стручњака за студенте „Нафтно-петрохемијског инжењерства“.

Успостављена је сарадња Технолошког факултета са Хемијским факултетом Нижегородског универзитета „Н.И. Лобачевски“ из Русије. За студенте овог факултета организује се пракса у НИС-у.

У 2018. години организовано је гостујуће предавање професора са Универзитета „Лобачевски“ на Технолошком факултету, као и посета Компанији НИС.

У јануару 2019. Универзитет у Новом Саду потписао је Меморандум о сарадњи са Руским државним универзитетом за нафту и гас „Губкин“ из Москве. У наредном периоду планира се сарадња Технолошког факултета и Универзитета „Губкин“ на унапређивању наставних програма и заједничким научно-истраживачким пројектима.

Компанија НИС остварује успешну сарадњу и са универзитетима у Руској Федерацији.

Стипендисти НИС-а школују се на престижним руским факултетима и универзитетима за нафту и гас, као што су Руски државни универзитет за нафту и гас „И. М. Губкин“, и Санктпетербуршки рударски универзитет, Ухтински државни технички универзитет, Тјумењски индустријални универзитет и Национални истраживачки државни нижегородски универзитет „Н.И. Лобачевски“ у Нижњем Новгороду.

У јануару 2019. године, приликом посете председника Руске Федерације Владимира Путина Србији, Компанија НИС потписала је Меморандуме о сарадњи са Руским државним универзиетом за нафту и гас „И. М. Губкин“ из Москве и Санктпетербуршким рударским универзитетом из Санкт Петербурга, као и нове Меморандуме о сарадњи са Универзитетом у Београду и Универзитетом у Новом Саду.

У овој секцији:

 •  

  Вести

 •  

  Сарадња са образовним институцијама

 •  

  Олимпијаде знања

 •  

  Руски језик

 •  

  Предавања НИС-ових стручњака

 •  

  Стипендирање

 •  

  Учионице и лабораторије

 •  

  Партнерства