Стипендирање

У оквиру корпоративног програма „Енергија знања“ успостављен је програм стипендирања најуспешнијих студената, који за циљ има улагање у развој студената као високообразованог кадра за потребе Компаније.

Кроз програм стипендирања до сада је прошло преко 90 стипендиста.
Стипендије за студенте у Србији:

 • најбољи студенти ОАС и МАС Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду (на смеровима „Инжењерство нафте и гаса“ и „Геологија нафте и гаса“)
 • годишње пет даровитих студената завршних година ОАС и МАС партнерских факултета Универзитета у Новом Саду (преко Фонда за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду)
 • годишње три најбоља студента Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину са смера „Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса“, акредитованог 2014. у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Ухтинским државним техничким универзитетом.
 • један студент Економског факултета Универзитета у Београду
 • три прва победника НИС олимпијада знања из математике, физике и руског језика

Стипендије за српске студенте у Руској Федерацији (до сада укупно 30 стипендиста):

 • 13 студената на Руском државном универзитету за нафту и гас „И. М. Губкин“ у Москви
 • 12 студената на Санктпетербуршком рударском Универзитету у Санкт Петербургу
 • два студента– на Тјуменском индустријалном универзитету
 • два најбоља дипломирана студента Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду на МАС на Ухтинском државном техничком универзитету
 • један студент на Националном истраживачком државном нижегородском универзитету „Н.И. Лобачевски“ у Нижњем Новгороду

У току периода стипендирања стипендисти Компаније обављају летњу праксу у трајању од једног до три месеца након сваке завршене школске године. Уговорима о стипендирању предвиђено је заснивање радног односа у НИС-у након завршетка факултета, и то на период од онолико година колико је трајало стипендирање.

НИС-ова стипендија за студије у иностранству обухвата трошкове школовања за све године студија, смештаја, превоза, медицинског осигурања, као и месечну новчану суму. Студенти, са друге стране, имају обавезу да полажу испите у року и са добрим просеком и обаве летњу праксу након сваке завршене школске године током периода стипендирања.

У школској 2017/2018. години НИС је имао 41 активни уговор о стипендирању са најуспешнијим студентима који се школују на циљаним факултетима Универзитета у Београду и Новом Саду, али и на престижним универзитетима за нафту и гас у Русији.

У 2018. години запослено је 17 НИС стипендиста – 9 стипендиста са факултета у Србији и 8 стипендиста који су се школовали на факултетима у Руској Федерацији (Санктпетербуршки рударски универзитет, Руски државни универзитет за нафту и гас „И. М. Губкин“ и Ухтински државни технички универзитет).

У школској 2018/2019. години Компанија НИС је склопила 12 нових уговора о стипендирању – од тога 3 у Руској Федерацији и 9 у Србији.

У овој секцији:

 •  

  Вести

 •  

  Сарадња са образовним институцијама

 •  

  Олимпијаде знања

 •  

  Руски језик

 •  

  Предавања НИС-ових стручњака

 •  

  Стипендирање

 •  

  Учионице и лабораторије

 •  

  Партнерства