Учионице и лабораторије

У склопу програма „Енергија знања“, НИС реновира и опрема учионице, кабинете и лабораторије на факултетима и у школама широм Србије.

ucionice-i-laboratorije

У зависности од стања и намене објекта, НИС ради реновирање, комплетну адаптацију, брендирање и опремање кабинета лабораторијском или рачунарском опремом.

У циљу унапређења услова за рад и спровођење наставних и научно-истраживачких активности НИС је у протекле четири године адаптирао 42 учионицe/лабораторије широм Србије.

Међу последњим отвореним објектима су паметна учионица за руски језик у Гимназији «Светозар Марковић» у Нишу и лабораторија за нафтно-хемијско инжењерство на Технолошком факултету Универзитета у Новом Саду.

Крајем 2016.године НИС је донирао финансијска средстава Факултету политичких наука Универзитета у Београду за набавку рачунарске технике за опремање «Центра за руске студије».

Такође су била издвојена средства за Педагошки факултет у Сомбору, Универзитета у Новом Саду, за набавку рачунарске опреме за информатички кабинет  који ће омогућити  студентима и будућем наставном кадру за билингвална оделења у школама Србије, квалитетније услове за рад и едукацију.

У овој секцији:

 •  

  Вести

 •  

  Сарадња са образовним институцијама

 •  

  Олимпијаде знања

 •  

  Руски језик

 •  

  Предавања НИС-ових стручњака

 •  

  Стипендирање

 •  

  Учионице и лабораторије

 •  

  Партнерства