Учионице и лабораторије

У оквиру програма „Енергија знања“ НИС реновира и опрема учионице, кабинете и лабораторије на факултетима и у школама широм Србије у циљу побољшања услова за рад, унапређивања практичних знања, популаризације природних и техничких наука и спровођења наставних и научно-истраживачких активности.

ucionice-i-laboratorije

Обезбеђују се средства за реновирање или комплетну адаптацију, као и опремање кабинета лабораторијском или рачунарском опремом.

Преко програма „Енергија знања“ НИС је до сада опремио преко 50 учионица и лабораторија у Србији.

 • На Рударско-геолошком факултету опремљена је НИС рачунарска учионица за учење на даљину и набављена апаратура ROCKEVAL 6 за реализацију новоакредитованог мастер модула „Геологија нафте и гаса“.
 • На Технолошком факултету Универзитета у Новом Саду опремљена је рачунарска учионица за реализацију наставних активности и лабораторија за нафтно-хемијско инжењерство.
 • На Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину опремљена је НИС рачунарска учионица за учење на даљину, као и лабораторије за физику и хемију. Обезбеђена је и ЛЗО опрема за студенте и професоре факултета.
 • На Педагошком факултету у Сомбору Универзитета у Новом Саду информатички кабинет је обезбеђен рачунарском опремом у циљу стварања квалитетнијих услова за рад и едукацију студената и наставног кадра за двојезична одељења у три школе у Србији.
 • НИС је 2016. године донирао финансијска средстава Факултету политичких наука Универзитета у Београду за набавку рачунарске опреме за „Центар за руске студије“.
 • Године 2016. отворен је Нафташки кабинет у Техничкој школи Зрењанин.

У 2018. години донирана су новчана средства за опремање кабинета у средњим стручним школама у Панчеву: Техничкој школи „23. мај“, Машинској школи „Панчево“ и Електротехничкој школи „Никола Тесла“.

Поред опремања учионица и лабораторија на партнерским факултетима и у стручним школама, Компанија НИС је до сада, у оквиру активности на пољу популаризације руског језика, донирала средства за опремање и адаптацију преко 10 учионица и кабинета за руски језик у школама у Србији, као и на Филолошком факултету у Београду.

У овој секцији:

 •  

  Вести

 •  

  Сарадња са образовним институцијама

 •  

  Олимпијаде знања

 •  

  Руски језик

 •  

  Предавања НИС-ових стручњака

 •  

  Стипендирање

 •  

  Учионице и лабораторије

 •  

  Партнерства