Извештавање

Извештај компаније о одрживом развоју обухвата области финансијског, производног, социјалног, еколошког и друштвено одговорног пословања, као и одговарајуће резултате пословања за протеклу календарску годину и планове за средњорочну перспективу.

У овој секцији: