Заједници заједно

О програму „Заједници заједно“

Програм „Заједници заједно“ компанија НИС покренула је 2009. године у жељи да, кроз партнерство са локалним заједницама у којима делује, допринесе унапређењу квалитета живота грађана.

У оквиру овог програма подржали смо пројекте из области спорта, културе, екологије, науке/образовања, јавног здравља и социјалне заштите.

Поносни смо на: реновиране вртиће, опремљене учионице и лабораторије, унапређену инфраструктуру здравствених и социјалних установа, подршку научним, образовним и културним институцијама, али, пре свега, на то што је програм „Заједници заједно“ омогућио многим младим људима у Србији да развијају своје таленте и способности, стичу знања у модерно опремљеним институцијама и баве се спортом у условима који одговарају савременим трендовима.

Успех реализованих пројеката и задовољство грађана за нас су нови подстицај да са још већом енергијом наставимо да радимо на унапређењу квалитета услова живота грађана. Србија је наш дом и радимо на томе да он сваког дана буде све лепши.

„Заједници заједно 2019“

У фокусу програма „Заједници заједно 2019“, који се реализује у сарадњи са Министарством здравља Републике Србије и 13 локалних самоуправа, је унапређење стања здравствених установа, првенствено оних које се баве здравственом заштитом деце и омладине.

Овај приоритет препознат је након консултација са представницима локалних заједница учесница у програму и испитивања потреба грађана у њима.

Обновљена инфраструктура, савременија опрема и хуманији услови за све кориснике су неопходни елементи за унапређење рада сваке здравствене установе у Србији, а подршка капиталним пројектима у оквиру овогодишњег програма допринеће управо томе, у циљу дугорочнијег напретка за локалну заједницу.

Градови и општине у којима се програм спроводи су: Београд, Нови Сад, Ниш, Чачак, Зрењанин, Панчево, Кикинда, Пожаревац, Кањижа, Нови Бечеј, Србобран, Житиште и Пландиште.

У овој секцији:

 •  

  Заједници заједно

  Програм подршке локалним заједницама

 •  

  Филантропија и волонтеризам

  Наше филантропске и волонтерске активности

 •  

  Спонзорства и донације

  Одабир пројеката у складу са нашим принципима

 •  

  Енергија знања

  Сарадња са универзитетима, научним и образовним институцијама

 •  

  Извештавање

  Извештаји о одрживом развоју

 •  

  HSE

  Бринемо о људима и животној средини