Спонзорства и донације

НИС је отворен за сваку сарадњу која је у складу са критеријумима и вредностима Компаније.

nis_or_tenis

У Компанији је формирана Комисија за спонзорства и донације, која заседа четири пута годишње, а у чијем су саставу представници главних организационих делова Компаније. Функције Комисије су планирање и контрола реализације програма социјално-економске сарадње с градовима и општинама Србије, разматрање и одобравање спонзорских и донаторских пројеката, контрола трошења средстава и анализа остварених резултата. Посебна пажња посвећује се контроли која се спроводи од дефинисања буџета до појединачне реализације свих пројеката.
У одабиру пројеката руководимо се следећим принципима:

Регионални принцип – Спровођење донаторских пројеката у оним регионима у којима Kомпанија има производне, комерцијалне или друге интересе везане за развој бизниса.

Перспективност – НИС сматра спонзорства и донације инвестицијама у будућност у оним регионима које, с тачке гледишта развоја пословања, Kомпанија сматра перспективним.

Ефикасност – Пројекти спонзорстава и донација треба да дају максималан ефекат, како с позиције трошења средстава од стране прималаца, тако и са позиције позитивног ефекта на имиџ Kомпаније међу становништвом региона и у односу са властима. Један од важних резултата јесте стварање позитивне климе за реализацију инвестиционих пројеката и пројекaта везаних за развој бизниса

Доступност и транспарентност – Добротворне делатности су неопходан услов за обезбеђењe ефикасности трошења средстава. Пројекти који се реализују треба да одговарају актуелним потребама становништва региона. Осим тога, мора бити обезбеђен транспарентан и ефикасан систем контроле наменског трошења средстава.

Јединственост – Да би се избегао сукоб интереса, Kомпанија се труди да не учествује у пројектима у којима учествују конкурентске компаније.

Захтеви за спонзорства и донацијe

Како би био размотрен, захтев треба да садржи следеће податке:

 • тачан назив примаоца спонзорства или донације;
 • тражени износ спонзорства или донације;
 • број жиро-рачуна и банке чији је прималац депонент;
 • детаљну документацију с описом пројекта, као и сврху донације и спонзорства;
 • у случају да је реч о захтеву за спонзорство, подносилац је дужан да достави све позиције и правце промоције НИС-а као спонзора;
 • оснивачке документе (за организацију);

Сви примаоци новчаних средстава за реализацију својих пројеката са Компанијом закључују Уговор о спонзорству и донацији који јасно прецизира права и обавезе страна потписиница као и обавезу примаоца средстава да у назначеном року Компанији достави Извештај о наменски утрошеним средствима одобрених Уговором.

Захтеви и питања се могу доставити на мејл: sponzorstva.donacije@nis.eu

Молимо Вас да захтеве доставите на нашем обрасцу: Предлог пројекта/манифестације за финансирање од стране НИС-а (doc)

У овој секцији:

 •  

  Енергија спорта

  Подршка професионалном и дечјем спорту, промоција здравог начина живота

 •  

  Енергија знања

 •  

  Култура без граница

  Подршка културним манифестацијама и пројектима

 •  

  Заједници заједно

  Јавни конкурс у регионима у којима НИС послује

 •  

  Филантропија и волонтеризам

 •  

  Мапа социјалних инвестиција