Спонзорства и донације

НИС је отворен за сваку сарадњу која је у складу са критеријумима и вредностима Компаније.

nis_or_tenis

Све молбе у вези с подршком у виду спонзорства или донације у Компанији разматра Комисија за спонзорства и донације у чијем су саставу представници главних организационих делова Компаније. Функције Комисије су планирање и контрола реализације програма сарадње са градовима и општинама широм Србије, разматрање и одобравање спонзорских и донаторских пројеката, контрола трошења средстава и анализа остварених резултата.

У одабиру пројеката руководимо се следећим принципима:

Регионални принцип – Спровођење донаторских пројеката у оним регионима у којима Kомпанија има производне, комерцијалне или друге интересе везане за развој бизниса.

Перспективност – НИС сматра спонзорства и донације инвестицијама у будућност у оним регионима које, с тачке гледишта развоја пословања, Kомпанија сматра перспективним.

Ефикасност – Пројекти спонзорстава и донација треба да дају максималан ефекат, како с позиције трошења средстава од стране прималаца, тако и са позиције позитивног ефекта на имиџ Kомпаније међу становништвом региона и у односу са властима. Један од важних резултата јесте стварање позитивне климе за реализацију инвестиционих пројеката и пројекaта везаних за развој бизниса

Доступност и транспарентност – Добротворне делатности су неопходан услов за обезбеђењe ефикасности трошења средстава. Пројекти који се реализују треба да одговарају актуелним потребама становништва региона. Осим тога, мора бити обезбеђен транспарентан и ефикасан систем контроле наменског трошења средстава.

Јединственост – Да би се избегао сукоб интереса, Kомпанија се труди да не учествује у пројектима у којима учествују конкурентске компаније.

Захтеви за спонзорства и донацијe

Како би био размотрен, захтев треба да садржи следеће попуњене формуларе/податке:

Приликом попуњавања формулара помоћ можете наћи у Водичу за попуњавање Захтева за донацију/спонзорство.

Сви примаоци новчаних средстава за реализацију својих пројеката са Компанијом закључују Уговор о спонзорству односно Уговор о донаторству који јасно прецизира права и обавезе страна потписница.

Напомињемо да примаоци донација могу бити државни органи, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа, јавне установе, друге организације и заједнице које не остварују добит, као и домаће и стране хуманитарне организације.

Захтеви и питања се могу доставити на мејл: sponzorstva.donacije@nis.eu

У овој секцији:

 •  

  Заједници заједно

  Програм подршке локалним заједницама

 •  

  Филантропија и волонтеризам

  Наше филантропске и волонтерске активности

 •  

  Спонзорства и донације

  Одабир пројеката у складу са нашим принципима

 •  

  Енергија знања

  Сарадња са универзитетима, научним и образовним институцијама

 •  

  Извештавање

  Извештаји о одрживом развоју

 •  

  HSE

  Бринемо о људима и животној средини