Каријера

НИС је компанија са савременим приступом пословању која посебну пажњу поклања запосленима, најважнијем чиниоцу успеха и стеченог статуса најреспектабилније компаније на Балкану. Дефинисана је политика чији је циљ да привуче, придобије, развија, задржи и награди праве људе који доприносе остварењу компанијских циљева.

Титула најпожељнијег послодавца је циљ којем Компанија тежи

Кроз бенефиције за запослене, улагања у њихов професионални развој и различите програме подршке намењене младима, НИС је увек окренут људима. Улагање у њихову професионалност кроз развијен систем мотивације гарантује да сваки запослени представља експерта у свом пољу деловања.

Компанија управљању људским ресурсима, као једном од најважнијих чинилаца, посвећује посебну пажњу. Свака од области управљања људским ресурсима има за циљ привлачење најквалитетнијих кандидата и задржавање запослених са најбољим учинком и квалитетом обављања радних задатака. Механизми проналажења и привлачења кандидата, као и мотивисања и развоја запослених константно се унапређују како би уз успешне и задовољне запослене Компанија осигурала лидерску позицију.

Принцип једнаких могућности доследно се поштује приликом запошљавања, уз гаранцију да су кључни фактори при избору кандидата и развоју запослених њихов професионализам, искуство и знање.

Информација о обради података о личности
Изјава о пристанку на обраду података о личности
Обавештење о чувању података о личности

nis_karijera_ja_imam_ideju-icon

Ја имам идеју
Програм мотивације за запослене

nis_karijera_nasi_ljudi-icon

Наши људи
Сазнајте шта наши запослени кажу о раду у компанији

nis_karijera_odgovornost_prema_zaposlenima-icon

Одговорност према запосленима
Запосленима у НИС-у је обезбеђен висок ниво социјалне заштите

nis_karijera_povratak_u_srbiju-icon

Програм „Повратак у Србију“
Запошљавање за стручњаке са интернационалним искуством