Активни конкурси

Регрутација и селекција кандидата у НИС-у транспарентан је процес који путем различитих канала привлачења, помоћу тестирања и интервјуисања, води ка већој објективности избора.

nis_karijera_aktivni_konkursi

Константан развој наше компаније отвара бројне могућности за кандидате који желе да постану део уиграног тима.

На овај начин, Компанија настоји да изабере кандидате који у највећој мери одговарају захтевима позиције и, такође, тежи да буде препозната као најпожељнији послодавац. Један од императива је вођење принципом једнаких могућности приликом запошљавања, што кандидатима гарантује да ће бити изабрани због професионализма, искуства и знања. Оваквом праксом искључен је сваки вид дискриминације на основу било ког критеријума (брачног статуса, старости, вере, расе, етничког порекла итд).

Људи, као најважнији чинилац успеха, осигуравају Компанији лидерску позицију у региону и омогућавају да се такав тренд настави и у будућности. Константан развој наше компаније отвара бројне могућности за кандидате који желе да постану део уиграног тима.

Назив позиције Број извршилаца Место рада Датум истека огласа
Специјалиста за пројектовање цевовода 1 Нови Сад 15. Nov 2018
Инжењер за каротажне радове 1 Нови Сад 18. Nov 2018
Инжењер за машинско одржавање 1 Зрењанин 18. Nov 2018
Специјалиста логистичких услуга 1 Нови Сад 18. Nov 2018
Програмер 1 Нови Сад 18. Nov 2018
Специјалиста за мерење и регулацију 1 Нови Сад 20. Nov 2018
Главни специјалиста за грађевинске конструкције 1 Нови Сад 20. Nov 2018
Менаџер за планирање и аналитику 1 Београд 20. Nov 2018
Менаџер за консолидацију и управљачко извештавање 1 Београд 20. Nov 2018
Експерт за ЗЖС 1 Нови Сад 20. Nov 2018
Експерт за аналитику тржишта промета 1 Београд 21. Nov 2018
Менаџер за ИТ пословне системе 1 Београд/Нови Сад 22. Nov 2018
Главни специјалиста за трасирање инфраструктурних објеката 1 Нови Сад 22. Nov 2018
Инжењер за пројектовање грађевинских радова 1 Нови Сад 22. Nov 2018
Главни специјалиста за електроенергетику 1 Нови Сад 22. Nov 2018
Експерт за консолидацију и аналитичку подршку 1 Београд 25. Nov 2018
Посао на бензинској станици Више извршилаца Више градова

У овој секцији:

 •  

  Активни конкурси

  Погледајте понуду слободних радних места

 •  

  Пријава за базу кандидата

  Пошаљите нам своју биографију

 •  

  Тренинг и развој

  Непрестано развијамо професионалне вештине запослених

 •  

  Систем бенефиција

  Развој и мотивација запослених

 •  

  НИС шанса

  Програм запошљавања за кандидате без радног искуства

 •  

  Студентска пракса

  Пружамо студентима да стекну своја прва практична искуства

 •  

  Наши људи

  Сазнајте шта наши запослени кажу о раду у компанији

 •  

  Одговорност према запосленима

  Запосленима у НИС-у је обезбеђен је висок ниво социјалне заштите

 •  

  Ја имам идеју