Ја имам идеју

Како би пословање компаније било још ефикасније, у НИС-у је покренут програм мотивације „Јa имам идеју“, који омогућава запосленима да предложе идеје које могу да побољшају пословање компаније.

nis_karijera_ja_imam_ideju

Сви запослени могу да упуте предлог за повећање ефикасности у пословању, у развијању нових послова, примени нових технологија и унапређивању конкурентности.

За време економске кризе, компаније морају да се фокусирају на унутрашње ресурсе, односно на повећање оперативне ефикасности. Кључни фактор у овом процесу су запослени, који својим активним ставом могу значајно да утичу на унапређење процеса рада.

Зато је у септембру 2014. године у НИС-у покренут програм мотивације под називом „Ја имам идеју“. У оквиру овог програма запослени дају свој допринос пословању тако што предлажу идеје које би могле утицати на повећање компанијске ефикасности. Својим учешћем они могу да остваре и личне бенефите, суштина овог позива запосленима је у иновативности при проналажењу начина за унапређење пословних процеса. Програм подразумева новчане и вредне материјалне награде за имплементацију изводљивих идеја, активно укључивање руководства и брз процес при њиховој евалуацији и развоју, што је и најважнија карика у његовој примени.

Идеје до којих запослени долазе су заправо проактивни предлози за повећање ефикасности пословања и комерцијалних процеса, конкурентности и одрживости НИС-а у свим активностима, као и за остварење стратешких циљева, а односе се на све пословне процесе у компанији. Највећи број идеја везан је за свакодневни рад самих предлагача, што показује да највећи простор за побољшање запослени виде управо у свом домену рада и радном окружењу. Досадашњи резултати програма су показали да идеје које су запослени предложили из свог делокруга рада доносе Компанији знатне уштеде и видљиве резултате.

Од почетка програма предложено је више од 1200 идеја са циљем да Компанија буде још ефикаснија.

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2015/08/milos_aleksic.png

Милош Алексић

инжењер технолог у Блоку „Истраживање и производња“:

– Запослен сам у Технолошкој служби за анализу рада бушотина. Другим речима, радим у самом срцу нафтне индустрије. У оквиру програма „Ја имам идеју“ предложио сам пројекат који је примењен на нашим бушотинама и драго ми је што сам на тај начин допринео већој ефикасности и уштеди у раду, па самим тим и унапређењу пословања Компаније, што је и циљ ове акције.

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2015/08/boban_gucu.png

Бобан Гуцу

управник XL на бензинској станици „Фрањо Крч“:

Од почетка реализације овог програма иницирао сам неколико идеја од којих су две квалификоване. Прва се односи на HSE област и безбедно кошење траве на компанијским објектима, а друга на увођење временских линија на интерном Порталу, што ће олакшати процес уноса радних сати запосленог. Програм „Ја имам идеју“ јединствен је зато што запослени на једноставан начин могу да учествују у њему и тако допринесу унапређењу пословања Компаније.

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2015/08/marko_galic.png

Марко Галић

експерт-координатор за аутоматизацију бензинских станица у Блоку „Промет“:

Суштина идеје „Аутоматизација инструмената за мерење нивоа горива“, која је прихваћена и реализована, огледа се у томе да се увођењем овог система убрза и аутоматизује процес рада на бензинској станици, тако што се подаци са мерних инструмената за гориво аутоматски учитавају у информациони систем и то без додатних трошкова које смо до сада имали. С обзиром да се у Компанији бавим техничким иновацијама и аутоматизацијом у малопродаји, на идеју ме је подстакло праћење светских трендова и достигнућа у нафтној индустрији, читање техничке документације о уређајима за мерење нивоа горива, њиховом унапређењу, као и могућност смањења трошкова Компаније.

У овој секцији:

 •  

  Активни конкурси

  Погледајте понуду слободних радних места

 •  

  Пријава за базу кандидата

  Пошаљите нам своју биографију

 •  

  Тренинг и развој

  Непрестано развијамо професионалне вештине запослених

 •  

  Студентска пракса

  Пружамо студентима да стекну своја прва практична искуства

 •  

  Наши људи

  Сазнајте шта наши запослени кажу о раду у компанији

 •  

  Одговорност према запосленима

  Запосленима у НИС-у је обезбеђен је висок ниво социјалне заштите

 •  

  Ја имам идеју