Тренинг и развој

Да бисмо унапређивали пословање, пресудно је усавршавање наших запослених.

nis_karijera_razvoj_karijere

Наш циљ је да увек имамо спремне и обучене запослене који могу да преузму најодговорније позиције у компанији.

Активним улагањем у развој знања и вештина запослених и изградњом система квалитетне и континуиране обуке стварамо могућност да наши запослени стекну квалификације које одговарају европским и међународним стандардима у свим сегментима пословања, подржавамо успех и конкурентску предност наше Компаније.

Нудимо развијен систем обука за све нивое запослених (од почетних позиција, специјалиста, експерата до менаџера свих нивоа). Поред професионално-техничких, законом обавезних обука, запослени се упућују на тренинге са циљем унапређења менаџерских и лидерских вештина, као и на конференције, семинаре чије су теме важне за пословање Компаније.

У циљу да обезбедимо континуирано учење, унапређење вештина и знања и развој каријере наших запослених у складу са светским стандардима, развијамо сарадњу са водећим пословним школама у земљи као и иностранству, реномираним партнерима за тренинг и развој, универзитетима и научним инсистуцијама.

Наш циљ је да увек имамо спремне и обучене запослене који могу да преузму најодговорније позиције у компанији.

Компанија НИС освојила прву награду за Талент менаџмент у Србији за 2016. Годину на такмичењу организованом од стране Stanton Chase International-a.

У овој секцији:

  •  

    Развој запослених

  •  

    Корпоративни универзитет

  •  

    Професионални тренинг