Корпоративни универзитет

НИС Корпоративни универзитет је систем континуираног учења, унапређења менаџерских и лидерских вештина и развоја каријере свих запослених у складу са светским стандардима.

nis_karijera_razvoj_karijere

Садржај сваког тренинга је резултат сарадње са реномираним пословним школама из земље и региона, партнерима за тренинг и развој и дефинисаним водећим предавачима од стране провајдера.

Оваквим приступом остварују се бројне користи, од заједнички дизајнираних тренинга а према потребама компаније, специфичних програма за сваки ниво у организацији, увођења признатих тренинг методологија, сертификата.

Комбинованим приступом учењу (Blended Learnig aproach), који поред класичних тренинга у учионици (in class) подразумева коришћење савремених алата и методологија рада попут e-learning обука, радионица, сесија, бизнис симулација, развојне активности су у потпуности прилагођене стварним потребама запослених.

Уводни тренинг за новозапослене

Сваки новозапослени на почетку свог радног ангажмана учествује у различитим активностима које за циљ имају његову интеграцију у ново радно окружење (“оnboarding“).

Кроз Уводни тренинг, новозапослених се упознаје са пословним процесима, организационим деловима Компаније као и подацима како би се што лакше прилагодио будућем раду.

Пратећи савремене светске трендове део уводног тренинга је и едукативни филм, „Добродошли у НИС“, који запосленима омогућава упознавање са Компанијом са радног места.

У овој секцији:

  •  

    Развој запослених

  •  

    Корпоративни универзитет

  •  

    Професионални тренинг