Развој талената

Сврха концепта управљања развојем талената је да обезбеди стандардизован и репутабилан систем идентификације, развоја и промоције талената на нивоу Компаније.

nis_karijera_razvoj_karijere

НИС је 2015. награђен за најкомплекснији приступ у развоју талената, a 2016. Компанија је освојила прву награду за Талент менаџмент у Србији од стране „Stanton Chase-a“ у трци са признатим интернационалним компанијама које послују у Србији.

Награда је круна НИС-овим добрим праксама у управљању талентима, као што су: оцењивање готово 8.000 запослених по корпоративним компетенцијама које је основа процене потенцијала и даљих развојних планова запосленог, интерни центри процене и развоја (АC/DC) који омогућавају објективније доношење одлука у вези са развојним потребама и промоцијом запослених, succession planning процес и индивидуални приступ развоју кључних запослених кроз индивидуалне планове развоја, модели каријерног пута специфични за сваки бизнис Блок којима се транспарентно приказују кораци и предуслови за каријерно напредовање и реномирани програми Корпоративног универзитета који припремају запослене за сваки следећи ниво у Компанији.

У овој секцији:

  •  

    Развој запослених

  •  

    Корпоративни универзитет

  •  

    Професионални тренинг