„Гаспром“ оснива компанију за изградњу термоелектране у Србији

У оквиру Петербуршког међународног економског форума потписан је споразум акционара између ОАД „Центренергохолдинга“ (припада Групи „Гаспром енергохолдинг“) и НИС а.д. Нови Сад (Група „Газпром њефт“) о формирању компаније Serbskaya Generaciya LLC Novi Sad, која ће реализовати пројекат изградње термоелектране (ТЕ) капацитета 140 МWt с могућношћу проширења до 208 МWt у Панчеву (Република Србија).

Споразум су потписали генерални директор „Гаспром енергохолдинг“ д.о.о. и ОАД „Центренергохолдинг“ Денис Фјодоров и генерални директор НИС а.д. Нови Сад Кирил Кравченко, у присуству председника Извршног одбора ОАД „Гаспром“ Алексеја Милера
Споразум су потписали генерални директор „Гаспром енергохолдинг“ д.о.о. и ОАД „Центренергохолдинг“ Денис Фјодоров и генерални директор НИС а.д. Нови Сад Кирил Кравченко, у присуству председника Извршног одбора ОАД „Гаспром“ Алексеја Милера

Споразум су потписали генерални директор „Гаспром енергохолдинг“ д.о.о. и ОАД „Центренергохолдинг“ Денис Фјодоров и генерални директор НИС а.д. Нови Сад Кирил Кравченко, у присуству председника Извршног одбора ОАД „Гаспром“ Алексеја Милера.

Према документу, ОАД „Центренергохолдинг“ имаће 51% акција Serbskaya Generaciya LLC Novi Sad, осталих 49% биће у власништву НИС а.д. Нови Сад.

Планира се да ће производња електричне и топлотне енергије у ТЕ у првом реду обезбедити потребе рафинерије НИС-а, а могуће и петрохемијског комбината ХИПП Петрохемија, стратешког партнера НИС, које се налазе у Панчеву. Преостала количина електричне енергије биће реализована на енергетском тржишту Србије.

Предвиђена је изградња ТЕ на бази технологије парно-гасног циклуса, која је најекономичније и еколошки најефикасније решење. Ова технологија обезбеђује висок коефицијент искоришћења и, следствено, ниску потрошњу горива. То ће омогућити да се смање потенцијални трошкови снабдевања енергијом петрохемијског комбината ХИПП Петрохемија. Основно гориво нове централе биће природни гас.
У овом тренутку завршено је пројектовање ТЕ и припремљена документација за земљишну парцелу на којој се планира изградња.

Планиран обим инвестиција је до 140 милиона евра, a oсновни део инвестиција обезбедиће Група „Гаспром енергохолдинг“
Планиран обим инвестиција је до 140 милиона евра, a oсновни део инвестиција обезбедиће Група „Гаспром енергохолдинг“

Предвиђено је да изградња ТЕ почне 2015. године, а пуштање у рад 2018. Планиран обим инвестиција је до 140 милиона евра. Основни део инвестиција обезбедиће Група „Гаспром енергохолдинг“.

У септембру 2013. је потписан меморандум о изградњи термоелектране ТЕ у Панчеву (Србија) између ОАД „Центренергохолдинга“ и НИС а.д. Нови Сад.

„Гаспром енергохолдинг“ д.о.о. је вертикално интегрисана холдинг компанија (100-процентна кћерка-фирма ОАД „Гаспром“), која управља производним компанијама Групе „Гаспром“ у области електроенергетике (контролни пакети акција ОАД „Мосенерго“, ОАД „ТГК-1“, ОАД „ОГК-2“ и ОАД „МОЕК“) по јединственим корпоративним стандардима. Производне компаније Групе поседују и управљају преко 80 електроцентрала укупног предвиђеног електричног капацитета од око 38 GWt (топлотног – преко 70 хиљада Gcal/h). Између осталог објекти Групе обезбеђују снабдевање електро и топлотном енергијом Москве, Санкт Петербурга, као и низа других економски развијених региона Русије.

Контакт:

Прес служба (011) 205 8037 press@nis.eu Милентија Поповића 1 11000 Београд

О НИС-у

НИС је једна од највећих вертикално интегрисаних енергетских компанија у југоисточној Европи. Основне делатности су истраживање, производња и прерада нафте и гаса, као и промет широког асортимана нафтних деривата. Више на страни nis.eu/o-nama

Подели

Контакт

Прес служба

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Милентија Поповића 1

11000 Београд