Наставак сарадње НИС-а и Универзитета у Београду

Генерални директор НИС-а Кирил Кравченко и ректор Универзитета у Београду проф. др Владимир Бумбаширевић потписали су данас Меморандум о наставку сарадње компаније и универзитета у области образовања, истраживања и размене знања.

Генерални директор НИС-а Кирил Кравченко и ректор Универзитета у Београду проф. др Владимир Бумбаширевић потписали су данас Меморандум о наставку сарадње компаније и универзитета у области образовања, истраживања и размене знања.
Генерални директор НИС-а Кирил Кравченко и ректор Универзитета у Београду проф. др Владимир Бумбаширевић потписали су данас Меморандум о наставку сарадње компаније и универзитета у области образовања, истраживања и размене знања.

Продужетак сарадње НИС-а и Универзитета у Београду ће допринети даљем повезивању научног рада са пословним активностима НИС-а, кроз организовање студентске праксе у компанији, гостујућа предавања стручњака из НИС-а на универзитету, као и путем обука, тренинга, стручних саветовања и заједничко учешће на пројектима из Фондова ЕУ.

Сарадња НИС-а и Универзитета у Београду траје од 2010. године, а поред тога компанија сарађује и са девет факултета овог универзитета (Рударско-геолошким, Технолошко-металуршким, Машинским, Хемијским, Грађевинским, Саобраћајним, Физичким, Филолошким и Медицинским факултетом). На иницијативу НИС-а, на Рударско-геолошком факултету у Београду је модификован и акредитован студијски програм Инжењерство нафте и гаса, као и модул Геологија нафте и гаса на мастер студијама, чиме су створени услови за образовање будућих инжењера за потребе привреде и НИС-а.

Сарадња НИС-а и Универзитета у Београду траје од 2010. године
Сарадња НИС-а и Универзитета у Београду траје од 2010. године

Сарадњу са образовним и научним институацијама НИС развија у оквиру програма „Енергија знања“. Такође, компанија је 2013. године потписала Уговоре о стипендирању са 16 студената Рударско-геолошког факултета. Програмом стипендирања је, поред финансијске подршке, летње праксе и учења језика, предвиђено заснивање радног односа у НИС-у након завршетка факултета у редовном року. Први стипендиста са овог факултета запослен је у НИС-у 2014. години, а до краја 2015. године планира се додатно запошљавање најбољих студената.

Контакт:

Прес служба
(011) 205 8037
press@nis.eu
Милентија Поповића 1
11000 Београд

О НИС-у

НИС је једна од највећих вертикално интегрисаних енергетских компанија у југоисточној Европи. Основне делатности су истраживање, производња и прерада нафте и гаса, као и промет широког асортимана нафтних деривата. Више на страни nis.eu/o-nama

Подели

Контакт

Прес служба

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Милентија Поповића 1

11000 Београд