НИС на Београдској берзи представио полугодишње резултате пословања за 2015.

Компанија НИС је на Београдској берзи данас представила резултате пословања за првих 6 месеци ове године.

_TRJ9852 berza

Презентацију је инвеститорима и акционарима представио Антон Фјодоров, директор функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство.

Стручна јавност је обавештена да је НИС је у протеклом периоду позитивно пословао уз нето добит од 5 милијарди динара, и то упркос сложеним макроекономским условима, као што су негативне курсне разлике и пад цене сирове нафте на светском тржишту. Тај резултат је постигнут захваљујући повећању унутрашње ефикасности, као и доследном спровођењу програма уштеде и политике ослањања на интерне ресурсе. Показатељ EBITDA је за првих шест месеци 2015. године износио 21 милијарду динара.

„План компаније је да настави тренд повећања оперативне ефикасности, као и да настави са развојем и модернизацијом малопродајне мреже и даљим увођењем иновација у пословање“, закључио је Антон Фјодоров, директор функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство .

Контакт:

Прес служба
(011) 205 8037
press@nis.eu
Милентија Поповића 1
11000 Београд

О НИС-у

НИС је једна од највећих вертикално интегрисаних енергетских компанија у југоисточној Европи. Основне делатности су истраживање, производња и прерада нафте и гаса, као и промет широког асортимана нафтних деривата. Више на страни nis.eu/o-nama

Подели

Контакт

Прес служба

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Милентија Поповића 1

11000 Београд