НИС на престижној ХР конференциjи

Компанија НИС учествовала је на скупу посвећеном управљању људским ресурсима “ХРМ Конгрес Србија 2018” који је одржан у Београду. На скупу је одржано укупно четири панела, а Наташа Стаменковић, ХР директор НИС-а учествовала је на панелу “Синдикат” који се бавио односима синдиката и послодаваца, као и значајем синдикалних организација у компанијама.

Наташа Стаменковић, ХР директор НИС-а учествовала је на панелу “Синдикат” који се бавио односима синдиката и послодаваца

На панелу се говорило о важности добрих односа између синдиката и послодаваца за успешан развој сваке компаније у којој постоји синдикално организовање. Наташа Стаменковић је говорила о доброј ХР пракси НИС-а, социјалном дијалогу као начину решавања проблема или спорних питања и квалитетним колективним уговорима у НИС-у и зависним друштвима. Колективни уговори у НИС-у спој су традиције коју носе Колективни уговори и најмодерније ХР праксе. Односно, грејдинг систем, performance менаџмент, евалуација компетенција и мотивациони системи су уграђени у Колективни уговор НИС-а који се по томе разликује од типичног Колекитвног уговора других компанија. Осим НИС-а на панелу посвећеном односу синдиката и послодавaца своја виђења и ставове поделили су и представници компанија „Телеком Србија“, „Електромрежа Србије“, „ДДОР Нови Сад“, „Ер Србија“, „Атлантик Група“, као и представник Савеза Самосталних Синдиката Србије.

“ХРМ Конгрес Србија 2018” окупио је 20 водећих ХР директора из Србије, као и више од 200 професионалаца из ове области који су кроз панеле и дискусије размењивали искуства и изналазили решења из области управљање људским ресурсима.

Контакт:

Прес служба
(011) 205 8037
press@nis.eu
Милентија Поповића 1
11000 Београд

О НИС-у

НИС је једна од највећих вертикално интегрисаних енергетских компанија у југоисточној Европи. Основне делатности су истраживање, производња и прерада нафте и гаса, промет нафтних деривата, као и реализација пројеката у области петрохемије и енергетике. Више на страни http://www.nis.eu/o-nama

Подели

Контакт

Прес служба

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Милентија Поповића 1

11000 Београд