НИС објављује консолидоване резултате пословања за први квартал 2017. године

НИС група објављује консолидоване резултате пословања за први квартал 2017. године, припремљене у складу са међународним стандардима финансијског извештавања.

У првом тромесечју 2017. године НИС група је знатно побољшала финансијске резултате. Нето добит је износила 5,4 милијарде динара што је вишеструко бољи резултат од оствареног у првом кварталу 2016. године када је нето профит био 261 милион динара. Такође, показатељ EBITDA (добит пре плаћања камата, пореза на добит и амортизације) у прва три месеца 2017. године био је 11,1 милијарду динара, што је готово три пута више у односу на претходни извештајни период када је исти показатељ износио 3,8 милијарди.

Добри резултати у првом тромесечју остварени су захваљујући дисциплинованом спровођењу мера за повећање оперативне ефикасности, увећању укупног обима промета нафте и нафтних деривата, као и због раста цена сирове нафте на светском тржишту.

У првом тромесечју 2017. године, НИС је наставио са инвестицијама у стратешке пројекте. У првом кварталу 2017. године уложено је укупно 4,7 милијарди динара, од чега највише у област истраживања и производње, као и у сегмент прераде. Истовремено, обавезe НИС групе по основу пореза и других јавних приходa су у првом кварталу 2017. године износиле 35,6 милијарди динара – 8 одсто више него за прва три месеца 2016.

Укупан обим производње нафте и гаса износио је 343 хиљаде условних тона, док је у прва три месеца 2017. године прерађено 765 хиљада тона нафте и полупроизвода. Укупан промет достигао је 714 хиљада тона што је 2 одсто више у односу на прво тромесечје 2016. године. Обим продаје на малопродајном тржишту Србије порастао је за три одсто и износио је 155 хиљада тона, док је промет у иностраним активама 25 одсто већи у односу на прошлогодишњи резултат. Производња електричне енергије у НИС-овим капацитетима износила је 46.076 MWh, односно 15 одсто више него у првом кварталу претходне године.

Једно од највећих достигнућа НИС групе у првом кварталу 2017. године јесте унапређење производне безбедности, па је индикатор повреда са изгубљеним данима (показатељ LTIF) смањен 13 одсто у поређењу са прва три месеца прошле године.

„Резултати које је остварио НИС у првом кварталу 2017. године још једном потврђују да смо у нимало лаким спољним економским околностима изабрали прави пут развоја.  Успешан одговор на тржишне изазове омогућило нам је, пре свега, спровођење мера за повећање оперативне ефиканости: ефекат ових мера на показатељ EBITDA се у првом кварталу процењује на 1,1 милијарду динара. Даље унапређење оперативне ефикасности остаје у нашем фокусу и током 2017. године. Реализација овог програма, као и реализација стратешких инвестиционих пројеката  постаће поуздана основа која ће трасирати целокупан развој НИС-а“ – истакао је генерални директор НИС-а, Кирил Тјурдењев.

Контакт:

Прес служба
(011) 205 8037
press@nis.eu
Милентија Поповића 1
11000 Београд

О НИС-у

НИС је једна од највећих вертикално интегрисаних енергетских компанија у југоисточној Европи. Основне делатности су истраживање, производња и прерада нафте и гаса, промет нафтних деривата, као и реализација пројеката у области петрохемије и енергетике. Више на страни http://www.nis.eu/o-nama

Подели

Контакт

Прес служба

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Милентија Поповића 1

11000 Београд