О примени европских правила у заштити конкуренције

Канцеларија за сарадњу са институцијама ЕУ компаније НИС организовала је 29. октобра радионицу на тему „Политика конкуренције ЕУ, примена у Србији“, како би запослене информисала о овој тематици која je релевантна за пословање НИС-а.

О надлежностима националне Комисије за заштиту конкуренције говорио је Андреј Плахутник, руководилац тима на пројекту подизања капацитета Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије, док је на специфичности законодавног решења у области политике конкуренције указао Владимир Међак, помоћник директора Канцеларије за Европске интеграције Републике Србије.

Радионица је организована у оквиру циклуса предавања „НИС и приступни преговори“, а наредна, чија ће тема бити „Спровођење политике државне помоћи ЕУ у Србији“ биће одржана у другој половини новембра.

Контакт:

Прес служба
(011) 205 8037
press@nis.eu
Милентија Поповића 1
11000 Београд

О НИС-у

НИС је једна од највећих вертикално интегрисаних енергетских компанија у југоисточној Европи. Основне делатности су истраживање, производња и прерада нафте и гаса, као и промет широког асортимана нафтних деривата. Више на страни nis.eu/o-nama

Подели

Контакт

Прес служба

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Милентија Поповића 1

11000 Београд