Одбор директора НИС утврдио предлог одлуке о исплати дивиденди

Одбор директора НИС а.д. Нови Сад одржао је 6. маја 2019. године писану седницу на којoj је, између осталог, утврдио предлог Одлуке Скупштине акционара о расподели добити за 2018. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити Друштва.

Предлогом Одлуке је за исплату дивиденде акционарима предвиђено 6.517.524.188 динара, односно 25 одсто нето добити Друштва за 2018. годину. У тој години НИС а.д. Нови Сад остварио је нето добит од 26.067.489.000 динара.

Одбор директора је, такође, одобрио Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину и утврдио предлог одлуке Скупштине акционара НИС-а о усвајању тог извештаја. Поред тога, на седници је размотрен и прихваћен Извештај независног ревизора „PricewaterhouseCoopers“ о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину и утврђен предлог одлуке Скупштине акционара о усвајању наведеног Извештаја.

Датум одржавања XI редовне седнице Скупштине акционара биће утврђен на посебној седници Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.

Контакт:

Прес служба
(011) 205 8037
press@nis.eu
Милентија Поповића 1
11000 Београд

О НИС-у

НИС је једна од највећих вертикално интегрисаних енергетских компанија у југоисточној Европи. Основне делатности су истраживање, производња и прерада нафте и гаса, промет нафтних деривата, као и реализација пројеката у области петрохемије и енергетике. Више на страни http://www.nis.eu/o-nama

Подели

Контакт

Прес служба

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Милентија Поповића 1

11000 Београд