Одржана IX редовна седница Скупштине акционара НИС-а

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је на IX редовној седници донела Одлуку о расподели добити за 2016. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити Друштва. У складу са том Одлуком, НИС а.д. Нови Сад ће, пету годину заредом, исплатити дивиденду акционарима у висини од 25 одсто нето добити Друштва за 2016. годину.

За ту намену ће укупно бити издвојено 4,02 милијарде динара, односно 24,66 динара по акцији бруто. Нето добит НИС а.д. Нови Сад у 2016. години износила је 16,08 милијарди динара.

Право на дивиденду за 2016. годину имају сви акционари Друштва који су уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара IX редовне седнице Скупштине акционара, 17. јун 2017. године. На основу одлуке Скупштине акционара,  дан и поступaк исплате дивиденде акционарима одредиће Одбор директора НИС-а.

Скупштина акционара је, такође, усвојила и Годишњи извештај НИС-а за 2016. годину. Такође су усвојени финансијски извештаји, консолидовани финансијски извештаји, као и извештаји о извршеној ревизији финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја за 2016. годину. Према одлуци Скупштине акционара, за ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја за 2017. годину изабран је PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd.

На предлог већинског акционара, ЈАД „Гаспром њефт“, на седници Скупштине су за чланове Одбора директора НИС-а именовани:

– Вадим Јаковљев, заменик председника Извршног одбора, први заменик генералног директора JAД „Гаспром њефт“,

–  Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС а.д. Нови Сад,

– Кирил Кравченко, члан Извршног одбора, заменик генералног директора за управљање иностраним активама ЈАД „Гаспром њефт”,

– Анатолиј Чернер, заменик председника Извршног одбора, заменик генералног директора за логистику, прераду и промет ЈАД „Гаспром њефт“,

– Алексеј Јанкевич, члан Извршног одбора, заменик генералног директора за економику и финансије ЈАД „Гаспром њефт”,

– Александар Крилов, директор Дирекције за регионалну продају ЈАД „Гаспром њефт”.

На предлог Републике Србије за чланове Одбора директора су именовани:

– Никола Мартиновић,

– Даница Драшковић.

За независне чланове Одбора директора именовани су Волфганг Рутеншторфер и Станислав Шекшња.

За председника Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара Друштва је именован Ненад Мијаиловић, док су за чланове тог Одбора именовани Зоран Грујичић и Алексеј Урусов, директор Дирекције за економику и корпоративно планирање ЈАД „Гаспром њефт”.

Контакт:

Прес служба
(011) 205 8037
press@nis.eu
Милентија Поповића 1
11000 Београд

О НИС-у

НИС је једна од највећих вертикално интегрисаних енергетских компанија у југоисточној Европи. Основне делатности су истраживање, производња и прерада нафте и гаса, промет нафтних деривата, као и реализација пројеката у области петрохемије и енергетике. Више на страни http://www.nis.eu/o-nama

Подели

Контакт

Прес служба

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Милентија Поповића 1

11000 Београд