Одржана седница Одбора директора НИС-а

Одбор директора НИС-а одржао је 31. марта писану седницу на којој је усвојио Одлуке о разматрању Финансијских извештаја за 2016. годину, Консолидованих финансијских извештаја за 2016. годину, Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији Финансијских извештаја за 2016. годину, као и Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја за 2016. годину.

Одбор директора је утврдио предлоге одлука Скупштине акционара НИС-а о усвајању наведених извештаја за 2016. годину.

На одржаној седници размотрени су и Консолидовани финансијски извештаји НИС-а за претходну годину, састављени у складу са Међународним стандардима за финансијско извештавање – IFRS са извештајем независног ревизора.

Предлоге Одлука Скупштине акционара које је утврдио Одбор директорa размотриће Скупштина акционара НИС-а на редовној седници, која ће бити накнадно заказана.

Контакт:

Прес служба
(011) 205 8037
press@nis.eu
Милентија Поповића 1
11000 Београд

О НИС-у

НИС је једна од највећих вертикално интегрисаних енергетских компанија у југоисточној Европи. Основне делатности су истраживање, производња и прерада нафте и гаса, промет нафтних деривата, као и реализација пројеката у области петрохемије и енергетике. Више на страни http://www.nis.eu/o-nama

Подели

Контакт

Прес служба

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Милентија Поповића 1

11000 Београд