Предавање Кирила Тјурдењева, генералног директора НИС-а, на Универзитету у Кембриџу

Генерални директор НИС-а, Кирил Тјурдењев, одржао је у суботу, 27. октобра, предавање на престижној пословној школи Judge Business School Универзитета у Кембриџу у Великој Британији, на тему „Управљање и лидерство у 4. индустријској револуцији – изазови и могућности“.

Предавање генералног директора НИС-а, организовано у сарадњи са PEXIM фондацијом, изазвало је велику пажњу окупљених професора и студената једне од најреномиранијих пословних школа у свету.

Кирил Тјурдењев je присутнима говорио o 4. индустријској револуцији, њеној актуелности, изазовима које са собом носи и могућностима које пружа, стављајући акценат на нафтну и гасну индустрију и осврћући се на пословање компаније НИС, која се успешно хвата у коштац са новим технологијама и дигиталном трансформацијом.

Окупљени слушаоци су имали прилику да се упознају са типовима иновација и новим технологијама које нам је донела 4. индустријска револуција и које утичу како на наш свакодневни живот, тако и на процес доношења одлука у великим корпорацијама, са новим, обновљивим, изворима енергије и начинима њиховог складиштења, као и о дигиталној трансформацији и процесима и механизмима које подразумева.

Поредећи изазове и могућности 4. индустријске револуције, Кирил Тјурдењев је истакао да њени изазови могу да буду нејасна економска исплативост, прекомерна улагања, недовољна квалификација запослених, недостатак стандарда и прописа, низак степен зрелости потребних технологија, нерешена питања везана за сигурност података, и други, али да се њима успешно супротстављају нове могућности које подразумевају боље планирање и контролу, већу флексибилност у производњи и њену индивидуализацију, повећан квалитет и веће задовољство корисника. Уједно, уз нове технологије, трошкови логистике се смањују, а отварање нових тржишта покреће економски раст.

Након кратког представљања компаније и њеног пословања у нафтном и гасном сектору, Кирил Тјуредењев је истакао да НИС константно прилагођава своје пословање актуелним глобалним условима, као и да су три аспекта дигиталне трансформације у НИС-у нове технологије, дигитални приступ и дигитална култура. Дигитална трансформација у НИС-у, нагласио је Тјудрењев, подразумева како промену улога и одговорности, тако и оптимизацију бизнис процеса и промену технологија, материјала и опреме. Дигитална култура је оно што је најбитније и што подразумева привлачење најбољих и најкомпетентнијих људи, а у исто време се односи на промену свести и запослених и менаџмента у „дигитални начин размишљања“.

Завршавајући предавање, Кирил Тјурдењев је студенте Judge Business School подсетио да се посвете себи, путују колико могу, да стално уче, да се труде да сазнају што више и да притом  не забораве и да се забављају.

Излагање је изазвало интересовање великог броја студената, чија су питања прерасла у конструктивну дискусију и на која је генерални директор НИС-а имао врло инспиративне одговоре.

Контакт:

Прес служба
(011) 205 8037
press@nis.eu
Милентија Поповића 1
11000 Београд

О НИС-у

НИС је једна од највећих вертикално интегрисаних енергетских компанија у југоисточној Европи. Основне делатности су истраживање, производња и прерада нафте и гаса, промет нафтних деривата, као и реализација пројеката у области петрохемије и енергетике. Више на страни http://www.nis.eu/o-nama

Подели

Контакт

Прес служба

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Милентија Поповића 1

11000 Београд