Пуштен у рад когенерациони модул на утоварној станици „Бока“

Компанија НИС је почела радну експлоатацију когенерационог уређаја монтираног на утоварној станици „Бока“ (општина Сечањ).

Когенерациони модул на сабирно-отпремној станици "Велебит"
Когенерациони модул на сабирно-отпремној станици „Велебит“

Овај пројекат је следећа фаза реализације програма проширења когенерационих капацитета, чији је циљ повећање ефикасности рада НИС и искоришћења гасних ресурса компаније.

Примена когенерационих модула који прерађују каптажни нафтни гас у електричну и топлотну енергију омогућиће компанији не само да смањи трошкове набавке енергената за потребе објеката инфраструктуре, већ ће НИС-у дати и могућност да повећа присуство на енергетском тржишту Србије. Осим тога, примена когенерације смањиће еколошко оптерећење на животну средину због престанка спаљивања каптажног гаса на бакљи.

Модул који је уграђен на утоварној станици „Бока“ има капацитет 350 kW, и може да производи до 2,66 милиона KWh електричне енергије годишње. Испоручилац опреме је немачка компанија MWM.
Примена когенерационих модула који прерађују каптажни нафтни гас у електричну и топлотну енергију омогућиће компанији не само да смањи трошкове набавке енергената за потребе објеката инфраструктуре, већ ће НИС-у дати и могућност да повећа присуство на енергетском тржишту Србије.

Електрична енергија произведена на утоварној станици „Бока“ испоручиваће се у одговарајуће дистрибутивне мреже Србије, док ће се топлотна енергија користити за потребе саме станице. Очекује се да ће до краја ове године на објектима НИС бити изграђено 10 когенерационих модула.

Контакт:

Прес служба
(011) 313 0116
Милентија Поповића 1, 11000 Београд

О НИС-у

НИС је једна од највећих вертикално интегрисаних енергетских компанија у југоисточној Европи. Основне делатности су истраживање, производња и прерада нафте и гаса, као и промет широког асортимана нафтних деривата. Више на страни nis.eu

Подели

Контакт

Прес служба

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Милентија Поповића 1

11000 Београд