Системи менаџмента НИС-а усаглашени са међународним ISO стандардима

Компанија НИС добила је данас сертификате којима се потврђује да су системи менаџмента у компанији усклађени са међународним ISO стандардима и да је пословање НИС-а у складу са најбољим светским корпоративним праксама.

Компанија НИС добила је сертификате којима се потврђује да су системи менаџмента у компанији усклађени са међународним ISO стандардима

НИС-у су сертификате уручили представници сертификационог тела Burеau Veritas, који је један од светских лидера у овој области. Компанији  су додељени сертификати за систем менаџмента квалитетом (QMS) према стандарду ISO 9001, систем управљања животном средином (EMS) према стандарду ISO 14001, систем менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду (OHSAS) према стандарду OHSAS 18001 и безбедношћу хране – HACCP. Такође, НИС-у је продужено важење сертификата за систем управљања енергијом (EnMS) према стандарду ISO 50001 и за наредне три године.

Пет система менаџмента за које су добијени сертификати у НИС-у су обједињени у јединствени систем – Интегрисани систем менаџмента (IMS), што омогућава ефикасније коришћење ресурса, ефективније остваривање циљева и реализацију процеса. Примена и сертификација јединственог IMS-а допринеће не само јачању конкурентности НИС-а већ и остварењу визије компаније – да буде признати лидер у региону по ефикасности пословања и динамици одрживог развоја.

НИС-у су сертификате уручили представници сертификационог тела Burеau Veritas, који је један од светских лидера у овој области.

Поводом доделе сертификата, Андреј Шибанов, заменик генералног директора и директор Функције за организациона питања НИС-а је изјавио:

„Сертификати који су нам данас додељени представљају велико признање за све запослене у НИС-у који су активно допринели да се оствари овакав успех. Такође, ово је и показатељ да се НИС развија у добром правцу и тим путем ћемо и наставити. Јединствена сертификација Интегрисаног система менаџмента у НИС а.д. Нови Сад јесте значајно достигнуће, али је за нас то тек први корак и у овој години очекују нас активности како би овај систем био заокружен у целој НИС групи“.

Контакт:

Прес служба
(011) 205 8037
press@nis.eu
Милентија Поповића 1
11000 Београд

О НИС-у

НИС је једна од највећих вертикално интегрисаних енергетских компанија у југоисточној Европи. Основне делатности су истраживање, производња и прерада нафте и гаса, промет нафтних деривата, као и реализација пројеката у области петрохемије и енергетике. Више на страни http://www.nis.eu/o-nama

Подели

Контакт

Прес служба

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Милентија Поповића 1

11000 Београд