Суве локације за зелена поља

Технологија „сувих локација“, осим потпуног елиминисања свих проблема везаних за заштиту животне средине, осигурава и безбедан рад током процеса извођења радова бушења. Нова технологија се примењује на свим бушећим постројењима НИС-а

На међународној конференцији „2015. ХСЕ конференција у области нафте и гаса за Русију и ЗНД (Заједница независних држава)“, која је крајем марта одржана у Москви, НИС је освојио награду за специјална достигнућа у ХСЕ области за Пројекат „суве локације“. Конференција је повезала око 50 говорника и 200 ХСЕ професионалаца из нафтно-гасних компанија, који су говорили о актуелним регулаторима развоја, индустријској и еколошкој безбедности, као и о здравственим аспектима. НИС-ов награђени Пројекат „суве локације“, нашао је широку примену на свим бушаћим локацијама на којима компанија обавља своју делатност.

suve-lokacije

Еколошки пројекат

Више о самом Пројекту „суве локације“ сазнали смо од Миливоја Исакова, руководиоца Исплачне службе у „Нафтагас – Нафтним сервисима“, који је идејни творац, али и реализатор овог НИС-овог пројекта. Миливој је своје искуство и знање о нафташком послу стекао у светски познатим компанијама, радом у десетак средњоевропских земаља, затим у Африци, Русији, па све до далеке Индије. Посебно се специјализовао управо за одлагање отпадне исплаке на бушотинама (радни флуид који се користи у процесу бушења).

Према његовим речима, опремањем локација са опремом за „суве локације“, пре свега, престаје потреба за одлагањем отпадне исплаке у исплачне јаме на самој локацији где се изводи бушење и истовремено се минимизира негативан утицај процеса бушења на животну средину.

Систем бушења „суве локације“ задовољава најстроже стандарде еколошке безбедности у раду и подразумева континуално пражњење резервоара за отпадну исплаку и смештање садржаја на локацију која је за то намењена

– Овакав систем бушења задовољава континуално пражњење резервоара за отпадну исплаку и смештање садржаја на локацију која је за то намењена.
Дакле, у питању је затворен систем који омогућава максималну заштиту тла од загађења и задовољава најстроже стандард с аспекта заштите животне средине. Реализацијом овог пројекта обезбеђује се безбедан рад запослених у процесу извођења радова бушења. Примена ове технологије подразумева ефикасније коришћење и повећање продуктивности расположивих ресурса, при чему је с аспекта заштите животне средине ефекат неоспоран, јер се потпуно искључује потреба за копањем исплачних јама.

Реализацијом овог пројекта значајно се побољшава безбедност запослених на раду и унапређују се услови рада на самим локацијама, односно, радилиштима бушаћих постројења. Пројекат „сувих локација“, поред набавке опреме за пречишћавање бушотинске течности (исплаке), значајно умањује ризик од појаве мокрих и клизавих површина на локацији, омогућује лакше одржавање хигијене на радилиштима и у баракама у којима бораве запослени, као и безбедније услове за кретање возила (камиона, ауто-дизалица, цементационих агрегата…) – истакао је Исаков и потврдио да се у НИС-у на свим бушаћим постројењима примењују „суве локације“.

– У поступку набавке су још два система, тако да ћемо их до краја године имати укупно шест. Када је реч о финансијским ефектима које овај пројекат доноси, свакако су неопходни детаљни прорачуни, међутим, само у току 2014. године, транспортом чврсте фазе на депонију код Новог Милошева у Војводини уштеде се крећу близу 20 милиона динара. Кад сам се вратио у НИС 2012. године, Исплачна служба је била пред гашењем. Уз подршку руководства, користећи боља искуства из компанија у којима сам до тада радио, формирао сам нову екипу и службу. Компанија је купила сву неопходну опрему за „суве локације“, челичне базене и хидрауличне „руке“ за утовар набушене чврсте фазе и уз претходну обуку кадрова почели смо са радом и применом нове исплачне технологије – наводи НИС-ов стручњак.

Реализацијом овог пројекта значајно се побољшава безбедност запослених на раду и унапређују се услови рада на самим локацијама, односно, радилиштима бушаћих постројења

На сваком торњу су постављени челични базени не само за сакупљање набушене чврсте фазе, него и за складиштење исплаке након завршетка бушотине. Раније се исплака бацала на централну депонију у Новом Милошеву, а сада се користи за бушење нове бушотине.

– На овај начин, овим затвореним системом, направљене су огромне уштеде у потрошњи исплачног материјала и транспортним трошковима. Највећа корист је што смо загађење животне средине свели готово на нулу. У току реализације Пројекта започели смо и формирање Исплачне лабораторије. Упоредо са свим овим активностима, осморо запослених у Служби стално унапређују своја знања како би у потпуности савладали нову технологију. У томе смо за сада успешни, а наш наредни задатак је, да уз опремање Лабораторије, уведемо консигнациона складишта за набавку исплачних материјала, што ће значајно повећати ефикасност рада Погона „Бушење“ И допринети великим материјалним уштедама наше компаније – рекао је Исаков.

Текст: Ненад Станојевски

Подели

Контакт

Прес служба

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Милентија Поповића 1

11000 Београд