НИС наставио са модернизацијом Рафинерије нафте Панчево

Компанија НИС наставила је са модернизацијом Рафинерије нафте Панчево и од почетка ове године су реализоване четири инвестиције, у вредности већој од девет милиона евра.

RNP

Завршетком треће фазе модернизације аутопунилишта, што је инвестиција вредна готово два милиона евра, инсталиран је еколошки најбезбеднији начин утовара деривата у аутоцистерне. Реч је о начину пуњења цистерни одоздо који се сада примењује на две трећине свих утоварних места у РНП. Овом, пре свега, еколошком инвестицијом практично су елиминисана испарења загађујућих честица приликом пуњења цистерни на аутопунилишту у Панчеву. Ово није крај, јер се у оквиру започетих активности у последњој фази модернизације аутопунилишта, планира потпуна замена управљачког система, као и низ техничких унапређења, које ће још више побољшати техничку сигурност и еколошку безбедност.

Још једна значајна еколошка инвестиција у рафинеријској преради НИС-а вредна преко пет милиона евра односи се на затворен систем дренирања код процесне опреме. Суштина овог процеса је у томе да се течност (флуид) који се повремено испушта у производном процесу прикупи у посебне посуде и поново врати у производни процес. Захваљујући овом систему, емисије загађујућих материја у атмосферу у току нормалног рада постројења су у границама које су прописане европским еколошким стандардима.

Реализацијом програма смањења производње бензина и повећања продукције дизела, рафинеријска прерада НИС-а се успешно укључила у савремене светске рафинеријске трендове, који налажу већу производњу дизел горива. Применом овог програма у току 2015. године се очекује производња од око 3,5 хиљада тона дизела више на месечном нивоу, а укупни финансијски ефекти свих мера на годишњем нивоу износе више од пет милиона евра.

Крајем априла у панчевачкој рафинерији успешно је завршен пројекат затвореног система узимања узорака. Ова инвестиција вредна готово два милиона евра првенствено има еколошки значај, јер узорци који се узимају не долазе у додир са атмосфером, што је значајан допринос очувању здраве радне и животне околине. Пројекат је реализован за годину и по дана и читава рафинерија је покривена модерним начином узимања узорака. На 160 места у 24 погона изграђени су панели у којима се више пута у току дана узимају узорци сировина и производа, чији се квалитет потом контролише у рафинеријској лабораторији.

Ово није крај инвестиција у Рафинерији нафте Панчево. У току ове године приступиће се наставку реализације пројекта Дубока прерада, што је друга фаза модернизације прерађивачког комплекса, чиме ће РНП постати још конкурентнија.

Контакт:

Прес служба
(011) 205 8037
press@nis.eu
Милентија Поповића 1
11000 Београд

О НИС-у

НИС је једна од највећих вертикално интегрисаних енергетских компанија у југоисточној Европи. Основне делатности су истраживање, производња и прерада нафте и гаса, као и промет широког асортимана нафтних деривата. Више на страни nis.eu/o-nama

Подели

Контакт

Прес служба

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Милентија Поповића 1

11000 Београд